Спечели 10 оригинални награди от филма "Пазители на галактиката"

Краен срок - 31 юли 2014

В периода 21 – 31 юли всеки, регистрирал се на www.tv7.bg и дал верен отговор на един въпрос на играта, участва за разпределението на 10 оргинални награди от филма ПАЗИТЕЛИ НА ГАЛАКТИКАТА

Участието се извършва след регистриране на www.tv7.bg и даване на верен отговор на въпроса, зададен на сайта на играта. Участникът може да се регистрира еднократно за целия период на играта.

Организаторите от Форум Филм България предоставят наградите, които са както следва:

10 броя оригинални награди от филма ПАЗИТЕЛИ НА ГАЛАКТИКАТА, които са както следва:

     5 бр. оригинални раници от ПАЗИТЕЛИ НА ГАЛАКТИКАТА;

     5 бр. оригинални тениски от филма ПАЗИТЕЛИ НА ГАЛАКТИКАТА;

Организаторите поемат ангажимента да се свържат с печелившите. Имената им ще бъдат обявени на www.tv7.bg. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградените са обективно възпрепятствани да получат и използват наградата.

Организаторът поема доставката на наградата до офис до поискване на Тип Топ куриер в града, посочен от спечелилия или до точен адрес, ако няма офис на Тип Топ куриер в населеното място на победителя.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара