Открий скритите капсули и спечели машина

Краен срок - 25 юни 2012

Участвай в ИГРАТА

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са общо 3 броя машини NESCAFÉ® Dolce Gusto Genio – по 1 на всеки две седмици.

За да се включи в Играта, участникът трябва да отиде на специално създаденото приложение на играта на страницата NESCAFÉ® Dolce Gusto Bulgaria и да даде съгласие чрез приложението да бъдат изтеглени автоматично данни, налични в неговия/нейния Facebook профил. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Приложението включва пет (5) черно-бели картини. Във всяка черно-бяла картина има по пет (5) скрити капусили. От участника се очаква да избере една от петте (5-те) картини и да открие успешно петте (5-те) скрити капсули в нея за по-малко от десет (10) секунди. След като открие петте (5-те) скрити капсули в избраната от него картина, участникът придобива право да участва в томбола за наградите.

Участникът има право да играе и да открие капсулите във всички пет (5) налични картини, като всяка завършена картина му носи отделна регистрация в томболата за наградите.

След като завърши всички пет (5) картини, участникът няма право на повече участие в играта в съответната фаза от две (2) календарни седмици.

След изтичане на съответната фаза от две (2) календарни седмици, участникът има право отново да се включи в играта и да участва в томболата за награда. Изключение правят участник/ ци, които са спечелили награда/и от някоя от предходните фаза/и.

Непосредствено след приключване на всяка фаза (на всеки две седмици) на играта на лотариен принцип ще бъде изтеглен един печеливш участник, който получава награда – машина NESCAFÉ® Dolce Gusto Genio за съответния период.

Post a Comment

По-нова По-стара