Международен конкурс за рисунка "Тъпан бие, хоро се вие"

Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” е съпътстваща изява на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев”. Неговата цел е подчинена на мисията на това значимо културно събитие. Съгласно неговия статут, то цели да запази богатите традиции на духовите оркестри и да популяризира творчеството на самобитния композитор Дико Илиев. В него участват с 30-минутна програма професионални и любителски духови оркестри от страната и чужбина без възрастови ограничения, както и мажоретни състави. Празниците нямат конкурсен характер. Те се провеждат на всеки две години.

Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” цели също да провокира вниманието на подрастващите към самите празници, към духовите оркестри и творчеството на Дико Илиев, към музикално-танцовото богатство на България. Активното познавателно отношение към темата на конкурса ще способства за съхраняване на културната памет като източник на духовна принадлежност и национално самочувствие в глобализиращия се свят.

а) Условия за участие в конкурса за рисунка. В конкурса могат да участват деца на възраст от 7 до 15 г., които при класирането ще бъдат разделени на 2 възрастови групи:

- І възрастова грапа – от 7 до 11 г.;

- ІІ възрастова група - от 12 до 15 г.

Всеки участник може да се представи с не повече от 3 рисунки за децата от І възрастова група - на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ възрастова група – на формат 35 х 50 cm. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Те се представят или изпращат по пощата на организаторите най-късно до 1 април 2012 - годината на фестивала, на адрес: ул. “Извора” 1, Община Монтана, 3400 Монтана.

б/ Журирането се осъществява от 5 членно жури, определено от организатора. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

в/ Критерии за оценка :

- естетически качества на рисунката;

- самостоятелност на работата;

- идеен замисъл.

г/ Наградите, определени от професионалното жури, са по 3 за всяка възрастова група:

- I място - 200 лв., статуетката на празниците и грамота

- II място - 100 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота

- III място - 50 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота.

Журито не е длъжно да присъжда всички награди. Наградите могат да бъдат делими.

Наградите на отличените участници в конкурса за рисунка “ Тъпан бие, хоро се вие” се връчват в тържествена обстановка при откриването на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев”. На церемонията се поканва и Министърът на културата. В случай, че децата от чужбина не могат да присъстват, на церемонията по награждаването се поканват културните аташета на посолствата на съответните страни, за да получат наградата им.

Творбите на отличените деца се предават на Художествена галерия “Кирил Петров” и зачисляват към фонда на галерията в раздел “Детско изкуство”.

Творбите на участниците, класирани на първите 50 места се показват на изложба в експозиционна зала “Кутловица” на дружество на художниците “Тенец” – Монтана.

Изпратените творби не се връщат на авторите им.

Участвайте

Краен срок - 1 април 2012

Post a Comment

По-нова По-стара