Спечелете 10 кошници с продукти LB Bulgaricum


Краен срок - 26 ноември 2019

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да влезе в сайта www.promo.lbbulgaricum.bg и да кликне на бутона ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ

Стъпка 2: След това трябва да отговорите на 4-те последователни въпроса, като изгледа видеата към тях.

Стъпка 3: След правилен отговор и на 4-те въпроса, ще получи възможност да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) Име и Фамилия; б) имейл; в) потвърждение (чрез чек-бокс), че желае: да участва в Играта, приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: Т. Димитров) и имейл адресът му (със заличаване на няколко символа, пример: todor.XXXXtrov@gmail.com), ще бъдат публикувани на www.promo.lbbulgaricum.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта са неговите имейл адрес и телефон. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес. Всички регистрации направени с един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрациите подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, регистрацията се счита за невалидна.

Наградите в Играта са КОШНИЦА С ПРОДУКТИ НА LB Bulgaricum.
Общо ще бъдат раздадени 10 /десет/ броя кошници.

За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистрация с email и две имена за периода на Играта. Всеки пореден опит за участие в Играта се счита за невалиден. Един участник има право да спечели само една награда в рамките на цялата Промоционална игра.

Тегленето на печелившите ще се извърши до 04.12.2019 г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез избран от Изпълнителя софтуер за това.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, на имейл адреса, предоставен от тях при регистрацията за участие. В съобщението ще се съдържа линк към контактна форма на Изпълнителя, в която печелившите участници ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.promo.lbbulgaricum.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши имейл адреси на участниците и две имена. Имейл адресите се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример: todor.XXXXtrov@gmail.com), а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (пример: T. Димитров). Обявяването на печелившите ще се извърши до 06.12.2019 г.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 10 резерви. В случай че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или вече е печелил награда в рамките на Играта; или Изпълнителят не е получил данните на печелившия участник в продължение на 10 работни дни от изпращането на имейла, чрез който участникът е уведомен, че печели; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или спечелилият откаже наградата, наградата се предоставя на първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник в срок до 20 работни дни след попълване на контактната форма с имена, адрес и телефон за доставка с имена и адрес за доставка. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес и от друго лице, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара