Спечелете 2 награди по 500 лв. и 250 награди по 20 лв. от GiftCards


Играта е приключила!

GiftCard на стойност 500,00лв. спечелиха:

2019-12-21 12:10:39 KAMELIA GORINOVA, ******7828 - код JQ98CIRP
2020-01-10 15:09:21 ЕМИЛИЯ ЛИСИЧКОВА, *******201 - код 7Q9EG2KC
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България в точките за продажба на GiftCards, в търговски центрове: The Mall, Paradise Center, Mall of Sofia, Sofia Ring Mall, Mall Plovdiv, Grand Mall Varna. 

В периода на провеждане на кампанията до изчерпване на количествата всеки Клиент, който  направи покупка на GiftCard Mastercard в точките ни за продажба в The Mall, Paradise Center, Mall of Sofia, Sofia Ring Mall, Mall Plovdiv, Grand Mall Varna получава скреч карта. Клиентът изтрива скреч картата единствено и само на място и в случай на печалба получава карта на стойност 20,00 лева веднага. Срещу печеливши скреч карти, които не са изтрити на място пред продвач-консултанта няма да бъдат предавани награди.

Всяка карта носи възможност за участие за голямата награда – 2 карти по 500,00лв. Участникът трябва изрично да се регистрира за участие с код от скреч картата си на www.giftcards.eu/promo. При регистрация Клиента трябва изрично да приеме настоящите правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни Клиента се включва за участие в кампанията и в тегленето на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиента предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, валиден код от скреч картата.

В кампанията нямат право да участват управителите и служителите на Организатора.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти с всяка получена след покупка скреч карта.

При спечелване, Участникът трябва да представи печелившата скреч карта, доказваща валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

В Промоционалната кампания се раздават общо 252 (двеста петдесет и две) награди:

    250 награди – GiftCard Mastercard на стойност 20,00лв.
    2 награди – GiftCard Mastercard на стойност 500,00лв.

Наградата не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

Печелившите участници в томболата за 2 награди – GiftCard Mastercard на стойност 500,00лв. ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на www.giftcards.eu/promo в срок до 10 дни след изтеглянето им, но не по-късно от 24.01.2020 г.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите и печелившите не потвърдят съгласието си до 24.01.2020 г., Организаторът си запазва правото наградите да не бъдат раздадени.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора www.giftcards.eu/promo, след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. При потвърждаване на участие, Печелившите участници трябва да предоставят печеливша скреч карта, отговарящи на общите условия на Играта в срок от 7 дни от установяване на контакт с тях. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фотозаснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора и/или Mastercard по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата GiftCard Mastercard на стойност 20,00лв. се получава на място в обекта, в който е направена покупката срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

Наградата GiftCard Mastercard на стойност 500,00лв се получава в един от обектите на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Наградата е с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.


Краен срок - 12 януари 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара