Спечелете пътувания до Йордания и брандирани тениски и външни батерии с Междузвездни войни


Краен срок - 29 декември 2019

Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 13 навършени години, за да използват услугите на MySPARX, и 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в томболната част за наградите, описани в точка 7.1. на Промоцията. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите, съгласно Условията за ползване на MySPARX (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и настоящите правила, ще се считат за невалидни. В случай че Участник, който е спечелил от томбола наградата, отразена в т. 7.1., е на възраст под 16 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена. Ако участник, който е спечелил от томбола наградата, отразена в т. 7.1., е на възраст между 16 и 18 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за валидно, само и единствено с писмено съгласие на родител, попечител или настойник.

„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola Без Захар от 500мл, Coca-Cola Без Захар от 1л, Coca-Cola Без Захар от 1.5л и Coca-Cola Без Захар от 2л с промоционални етикети.

Награди от томбола в MySPARX (www.mysparx.bg):
    o 4 000 промоционални менюта с пуканки и Coca-Cola (300ml Coca-Cola + малки пуканки на стойност 5 лв.);
    o 100 брандирани с Междузвездни войни външни батерии;
    o 1 000 брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен);

    o Голяма награда: 2 х Уникално преживяване в Йордания (групова награда);

Точен брой кодове, необходими за участие в томболата за наградите:

    o Минимум 1 специален код за билет за участие за:

        o Едно от 4 000 промоционални менюта с пуканки и Coca-Cola – 1 код;

    o Минимум 2 специални кода за билет за участие за:

        o Една от 1 000 брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен);

    o Минимум 3 специални кода за билет за участие за:

        o Една от 100 брандирани с Междузвездни войни външни батерии;

    o Минимум 25 специални кода за билет за участие за:

        o Едно от 2 х уникално изживяване в Йордания (групова награда) - 4 дни и 3 нощувки в периода: март – април 2020 г. Наградата е предназначена за двама души и включва:

            ▪ Самолетни билети София – Акаба – София;
            ▪ Малка чанта на борда (40 x 20 x 25 см);
            ▪ 10 кг чанта на борда (55 х 40 x 20 см) тип тролейче;
            ▪ 2 нощувки на база закуски и вечери в Mövenpick Resort & Residences Aqaba или подобен;
            ▪ 1 нощувка на база закуски и вечери в Petra Bubble Luxotel или подобен;
            ▪ Всички трансфери по време на екскурзията;
            ▪ Индивидуален гид на английски/руски език по време на пътуването;
            ▪ Всички екскурзии, описани в програмата
            ▪ Виза, която се полага предварително от България със съдействието на Аеротур ММ;

Наградата НЕ включва: средства за режийни разходи, рекламни сувенири и посещения на каквито и да било обекти, с изключение на изрично обявените в програмата. С приемането на голямата награда, участниците се съгласяват да спазват правилата на тур оператора и останалите посредници в организацията на пътуването, на превозвачите, на организатора и местата за настаняване. Организаторът не носи отговорност за причиняване на щети от какъвто и да било характер по време на пътуването. Участниците носят отговорност за здравето и живота си по време на пътуването, като на Организаторът не може да се търси отговорност при необходимост от промяна в организацията и провеждането на мероприятието, когато това се случи поради форс мажорни обстоятелства или поради други по причини, за които той не отговаря, както и когато това се дължи на неспазване на установените правила и инструкции от страна на печелившите.

Голямата награда по т. 7.1, е с пазарна стойност над 100 лева с ДДС. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ С РЕГИСТРАЦИЯ В MYSPARX

Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката на 500мл, 1л, 1.5л, 2л бутилка с промоционален етикет ще откриете: уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код, съгласно правилата на играта MySPARX, публикувани на www.mysparx.bg и www.cocacola.bg, за да участвате в седмичната томбола за една от описаните награди в т. 7.1. Точният брой кодове, необходими за участие в томболата за нарадите от т. 7.1, е описан в т. 7.2.

Регистрация: за да участва в тегленето на томболата, Участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрацията трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил.

Регистрация е безплатна и изисква следното:

    Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
    Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.    
    Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.
    При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX на https://mysparx.bg/page/terms-of-use и изложеното в Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy), като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и изложеното в Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy).

За да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове, като може да участва с още един участник и да увеличи шанса си за печалба. Регистриране на кодове с повече от 1 участник важи само за голямата награда.

Наградите "Меню с пуканки и Coca-Cola" се получават под формата на QR код през системата на MySPARX не по-късно от 10 дни след тегленето на наградите и могат да се използват най-късно до 1 месец след края на промоционалния период;        

Обектите, в които могат да се използват наградите/ QR кодовете, са: Кино Арена и Cine Grand (Сине Гранд, с изключение на Кино Арена - Младост и Кино Арена Запад). Обектите на Кино Арена са: Кино Арена Запад - временно не работи, София, бул. Тодор Александров № 64, 11:00 – 23:00; Кино Арена Младост - временно не работи, София, 1766, ул. Бизнес Парк № 3, 11:00 – 23:00; Кино Арена The MALL, София, 1784, бул. Цариградско шосе 115, 11:00 – 23:00; Кино Арена Deluxe България Мол, София, 1680, бул. България 69, 11:00 – 23:00; Кино Арена Мол Варна, Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 186, ет.3, 11:00 – 23:00; Кино Арена Гранд Мол Варна, Варна, ул. "Андрей Сахаров", ет. 2, 11:00 – 23:00; Кино Арена Central Mall Плевен, Плевен, Централ МОЛ, пл. Свободата 25, 12:00 – 22:00; Кино Арена Плевен Mall Panorama, Плевен, Mall Panorama, етаж 2, площад Иван Миндиликов N1, 11:00 – 23:00; Кино Арена Стара Загора, Парк МОЛ Стара Загора, бул.Никола Петков 52, 11:00 – 23:00; Кино Арена Смолян, гр. Смолян, бул. България 8, сградата на Родопски Драматичен Театър, 12:00 – 22:00; Кино Арена МОЛ Марково тепе Пловдив, гр. Пловдив, бул. Руски 54, 11:00 - 23:00; Обектите за Cine Grand са: Cine Grand Парк Център София; Cine Grand София Ринг Мол.       

В случай че печелившият участник не използва своя QR код в срока на валидност, посочен в съобщението, което е получил в своя профил в MySPARX, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации;

Независимо от изложеното в предишната точка, Организаторът, S.A. Coca-Cola Services N.V. не носят отговорност, в случай че участник не е попълнил правилно необходимите данни за участие в томболата, и си запазват правото да считат за невалидни регистрации, в които липсват или са непълни някои от необходимите за участие данни.

    o Минимум 2 специални кода за билет за участие за:

        o Една от 1 000 брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен);

    o Минимум 3 специални кода за билет за участие за:

        o Една от 100 брандирани с Междузвездни войни външни батерии;

    o Минимум 25 специални кода за билет за участие за:

        o Едно от 2 уникални изживявания в Йордания (групова награда);

        o 25 кода за билет за участие, като могат да се регистрират от 2-ма души в отбор (всеки от 2-мата може да участва с колкото кодове иска, като минимумът е 1 код) в тегленето на жребий за спечелване на едно от 2 х уникални изживявания в Йордания (отборна /групова/ награда). Отборните награди Уникално преживяване в Йордания са общо 2 на брой за целия период на Промоцията. Механизмът за събиране на кодове има следните условия:

        o Регистрирал код участник може да покани 1 приятел, с които се следва в платформата MySPARX, като натисне бутон „Включи се“ в секция „Въведи код“. Вече сформиран отбор от 2-ма не може да се променя.

        o Когато приятелите на канещия приемат поканите, започва събирането на кодове за билет за томболата. Всяка покана важи 48 часа, процесът може да се следи с бутон „Виж статус“ в секция „Въведи код“.

        o Поканен в един отбор приятел не може да се включи в друг, докато поканата не бъде отказана или не стане невалидна.

        o Кодове се трупат отборно – всеки трябва да добави минимум 1 код, за да бъде участието валидно.

        o Щом отборът събере необходимия брой кодове, всеки от 2-мата може да купи билет за томболата – билетът е групов и важи само за съответния отбор.

Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, отбор от 2 лица, който е купил 2 билета с 25 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели билет за „Уникално преживяване в Йордания“ от отбор от 2 лица, който е купил 1 билет с 25 регистрирани кода. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник, като част от отбор от 2-ма участници, може да спечели не повече от една награда "Уникално изживяване в Йордания" по време на Промоцията. Един отбор от 2-ма участници може да спечели не повече от една отборна награда по време на Промоцията. Един участник, включен в отбор или играещ за неотборна награда, може да спечели само една награда от тип (меню с Coca-Cola и пуканки, тениска, външна батерия и уникално преживяване в Йордания) по време на Промоцията. Добавени специални кодове за отборно събиране на кодове за покупка на билет няма да бъдат възстановени и не може да бъдат използвани за покупка на билети за други награди от Промоцията.

При покупка на билет за участие в дадена томбола от Промоцията Участникът ще бъде помолен да потвърди въведените от нея/него данни в профила ѝ/му – адрес, телефонен номер и имена, тъй като тези данни ще бъдат използвани за доставка на награда от Промоцията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена, адрес за доставка и телефонен номер.

Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене. Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на Coca-Cola Без Захар от 500мл, които не са обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), но с тях не може да се участва и в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди. Единствено изключение правят кодове от капачки на Coca-Cola Без Захар от 500мл, Coca-Cola Без Захар от 1л, Coca-Cola Без Захар от 1.5л, Coca-Cola Без Захар от 2л с промоционални етикети.

Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на жребий за Наградите в MySPARX. Промоцията стартира на 28.10.2019 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва: Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 28.10.2019 г. и продължава до 29.12.2019 г. Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва: Периодът започва да тече от понеделник, 28.10.2019 г. до петък 29.12.2019 г., 23:59 ч.

Тегленето на томболата за награди от т. 7.1. ще бъдат, както следва:

11.11.2019 г., 18.11.2019 г., 25.11.2019 г., 2.12.2019 г., 9.12.2019 г., 16.12.2019 г. и 23.12.2019 г. и 30.12.2019 г. - последно теглене. Тегленето на томболата за наградите от част 7.1. ще се извършва спрямо посочения по-долу план:

    o 11.11.2019 г. – 500 менюта с пуканки и Coca-Cola, 125 брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен), 13 брандирани с Междузвездни войни външни батерии;

    o 18.11.2019 г. - 500 менюта с пуканки и Coca-Cola, 125 брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен), 12 брандирани с Междузвездни войни външни батерии;

    o 25.11.2019 г. - 500 менюта с пуканки и Coca-Cola, 125 брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен), 13 брандирани с Междузвездни войни външни батерии;

    o 2.12.2019 г. - 500 менюта с пуканки и Coca-Cola, 125 брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен), 12 брандирани с Междузвездни войни външни батерии;

    o 9.12.2019 г. - 500 менюта с пуканки и Coca-Cola, 125 брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен), 13 брандирани с Междузвездни войни външни батерии;

    o 16.12.2019 г. - 500 менюта с пуканки и Coca-Cola, 125 брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен), 12 брандирани с Междузвездни войни външни батерии;

    o 23.12.2019 г. - 500 менюта с пуканки и Coca-Cola, 125 брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен), 13 брандирани с Междузвездни войни външни батерии;

    o 30.12.2019 г. - 500 менюта с пуканки и Coca-Cola, 125 брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен), 12 брандирани с Междузвездни войни външни батерии; 2 х 2 уникално преживяване в Йордания;

Тегленето на последните 125 х брандирани с Междузвездни войни тениски (2 цвята – сив или черен), 12 х брандирани с Междузвездни войни външни батерии и голямата награда по т. 7.1. е на 30.12.2019 г. – един ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в Промоцията. Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 9 седмици с 8 тегления на томбола (награди в т. 7.1.). Ако съответният понеделник е празничен ден, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна. Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий.

Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила. Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Ако бъде изтеглен като печеливш в томболата, Участникът ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) В случай че към момента на изпращане на известието в профила на печелившия в MySPARX, нейните/неговите данни (на печелившия), необходими за доставка на наградата (имена, адрес и телефон), са недостоверни, неточни или непълни, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В процеса на покупка на билет за томболата за дадена награда Участникът ще получи възможност да потвърди и, ако е нужно, обнови данните в профила си. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на изпращане на известието за спечелване на наградата. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в томболната част, за наградите описани в точка 7.1.

За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от Участника в профила му в платформата адрес към момента на изпращане на известието за спечелената награда.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин: Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в MySPARX (виж т. 9.1. и 9.2.). Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера). Наградите ще бъдат доставяни в срок от 45 работни дни от датата на тегленето им и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията. Изключение правят награди, които ще бъдат предоставени по електронен път с QR код - меню с пуканки и Coca-Cola.

Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

В случай че в края на Промоцията има неполучени награди, тогава, по преценка на Организатора, закупените билети с кодове за томболите за съответните награди ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на една седмица след 29.12.2019. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със същия срок, за да предявят наградата си (2 посещения от куриер; 2 седмици изчакване в офис на куриер + 1 месец от тегленето) след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX (www.mysparx.bg) според описаното в т. 9.2. и т. 9.3, като за адрес за изпращане на наградата ще се счита посоченият в профила на Участника адрес към момента на изпращане на известието. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това.

Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

Срокът за доставка на наградите е 45 работни дни от теглене на печелившите и найкъсно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията. На печелившия се предоставя номер за контакт с представител на Организатора, в случай че е възпрепятстван да получи наградата си по обективни, непредвидени причини (0800 12345). Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен (виж т. 9.4).

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара