Спечелете книги на стойност 3000 лв. за вашето училище и пуф и книги за вас


Краен срок - 15 ноември 2019

Светът на книгите носи магия, а такава магия заслужава да бъде споделена. Точно за това, ние предлагаме на всяко от 15 училища в България книги на стойност 3000 лева. Това е малка крачка, но такава която искаме да споделим с Вас. Помогнете ни да изберем тези 15 училища!

Светът на книгите е магичен, необятен и специален. В книгите откриваме примери за подражание, които ни вдъхновяват и ни помагат да развием характерите си. Когато харесваме някой герой, ние придобиваме част от неговите морални ценности, добродетели и стратегии. В светът на историите, откриваме кураж да излезем успешно от най-трудните за нас ситуации. Книгите ни правят по-силни, учат ни на правопис и креативно мислене. Точно като Вас, Kinder държи на света на книгите за децата.

Кампанията не е обвързана със закупуване на каквито и да е продукти Kinder или каквито и да е други продукти.

На сайта kinder.com/bg ще се проведе гласуване за всички държавни и общински училища в България. Първите 15 училища с най-много гласове ще спечелят книги за техните училищни библиотеки на стойност 3000 лева, предназначени за употреба в съответното училище. Дарените книги ще бъдат избрани от всяко училище от предварително зададен списък с подходящи заглавия. Задължително условие за осъществяване на дарението е училището да има активна училищна библиотека с лице, което да отговаря за поддържането на библиотеката и книгите. Ако определено училище попада в топ 15 на училищата с най-много гласове, но няма училищна библиотека и не може да управлява по подходящ начин книгите, дарението се разпределя към следващото училище, получило най-много гласове.

За да участва в гласуването, всяко училище трябва да бъде регистрирано в сайта kinder.com/bg от физическо лице, навършило 18 години. Лицата, регистрирали училища, които попадат в топ 15 на училищата с най-много гласове, ще спечелят индивидуален кът за четене за техния дом, включващ:

    Пуф стол;
    Колекция класически книги; и
    Лампа за четене

Всяко училище може да бъде регистрирано само веднъж. Лицата, които само гласуват за определено училище, не участват за горепосочените награди.

Участието в Кампанията се счита за валидно, когато участникът влезе вwww.kinder.com/bg (“ Уебсайта“) и следва стъпките, посочени по-долу.

За да регистрира училище за Кампанията, участникът трябва да следва посочените по-долу стъпки:

    Потребителят трябва да въведе името на Уебсайта в браузъра си, след което да въведе данните на училището, което иска да регистрира. Всяко училище може да бъде регистрирано само веднъж.
    След като е регистрирал училище, участникът може да споделя процеса по гласуване сред своите познати с цел осигуряване на повече гласове за училището, което е регистрирал.
    При регистрацията на училище, от потребителя ще бъде изискано да въведе името си и валиден имейл адрес, които ще бъдат използвани за контакт, в случай че спечели индивидуалния кът за четене, както и потвърждение, че е навършил 18 години.
    След регистрацията участникът ще види страница с потвърждение за регистрацията.

За да гласува за училище, което вече е било регистрирано за Кампанията, потребителят трябва да следва посочените по-долу стъпки:

    Потребителят трябва да въведе името на Уебсайта в браузъра си, след което да кликне върху името на училището в полза на което иска да гласува.
    След като дадат гласа си, потребителите ще видят потвърждение, че са гласували успешно.
    Броят на гласовете от един IP адрес е ограничен до три на ден.

Печелившите училища и потребители ще бъдат обявени в края на кампанията на 16.11.2019. Наградите в Кампанията са следните:

    15 училища с най-много гласове печелят дарения от книги на стойност 3000 лева за училищните им библиотеки
    15 потребителя, регистрирали училище, което е попаднало в топ 15 на училищата с най-много гласове, печелят индивидуален кът за четене, съдържащ пуф стол, лампа и колекция класически книги.

Печелившите участници ще бъдат информирани по имейл за спечелената от тях награда. Доставката на наградите ще бъде осъществена в едномесечен срок, след получаване на потвърждение от страна на спечелилите потребители за адреса и детайлите за доставката. Спечелилите потребители трябва да потвърдят и изпратят детайлите за доставка в рамките на 10 дни след получаване на официалния имейл.

С 15 от училищата с най-много гласове ще бъде осъществена връзка за установяване състоянието на училищните им библиотеки и потвърждение за дарението. Първоначалния списък с печелившите училища ще бъде обявен на 16.11.2019 на kinder.com/bg. Финалният списък на училищата, който ще бъде изготвен възможно най-скоро след установяване на състоянието на училищните библиотеки, се очаква да бъде обявен на или около 29.11.2019 г. на kinder.com/bg. На спечелилите училища ще бъде предоставен предварително одобрен списък с книги, от който ще могат да избират нужните на училищетo книги. Даренията ще бъдат осъществени в 3-месечен срок, след финално потвърждение от страна на училището за избраните заглавия на книги.

Наградите са следните:

    15 дарения на книги на стойност 3000 лева – за училища
    15 къта за четене, съдържащи пуф стол, лампа и колекция класически книги – за потребители, регистрирали училища

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на материалите на Кампанията са илюстративни. Физическите лица, спечелили награда, може да са длъжни да декларират и внесат дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Информация за Кампанията може да бъде получена на имейла на Кампанията: kinder@storiestoshare.site и на Уебсайта.

Спечелили потребители:

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до победителите чрез куриер или пощенска услуга на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

След установяване на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по имейл за това. Спечелилите ще трябва да изпратят по имейл потвърждение, че са готови да получат наградата, както и актуален телефонен номер, чрез който да се доуточнят детайлите за доставката.

Спечелилият участник ще трябва да предостави на Организатора, имената си и точен адрес на територията на Република България за получаване на предметните награди, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на един месец, считано от датата, на която победителят е изпратил пълен адрес за доставка и след като са уточнени всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да доставя наградата в случай на: неизпратен адрес в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен, грешен адрес; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност нито да променят характеристиките и параметрите им.

Спечелили училища:

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до победителите лично от упълномощен представител на Организатора, действащ от името на Възложителя, до адреса на училището на територията на Република България.

След установяване на спечелилите училища, те ще бъдат уведомявани за това по телефон. Спечелилите трябва да дадат актуална информация за състоянието на училищната библиотека.

След като приключи с избора на книги от предварително одобрения списък, училищният представител трябва да доуточни детайлите по получаване на дарението с Организатора. Даренията ще бъдат извършени в 3-месечен срок след получаване на потвърждение от страна на училището за финалния списък с избрани книги. По време на доставката е задължително присъствието на директора на училището, от който ще се изисква подпис върху нужните документи за дарението.

Организаторът не носи отговорност и не е задължен да доставя награда в случай на липса на потвърждение от страна на училището за финалния списък с избрани книги и детайли за доставката в рамките на едномесечен срок след уведомяване на училището за дарението.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност нито да променят характеристиките и параметрите им.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара