Сподели своя щур начин на живот и спечели награди от Devin


Краен срок - 1 октомври 2019

Играта е отворена за участие на всички физически лица над 12-годишна възраст, с изключение на служителите на Девин ЕАД, „Атлантик Дивайн” ЕАД и рекламна агенция Екс Ел Медия ЕООД, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

Стекове минерална вода On The Go – 3 броя всяка седмица;

Билети за концерта Varna Rock – 15 броя;

Най-свежите видеа ще участват в новия клип на Devin #DifferentGripОnLife;

За да участва в Играта, всеки Участник трябва да посети страницата https://differentgriponlife.bg, да качи свое видео или снимка, да предостави име и фамилия, имейл, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Изпрати“.

Всеки регистрирал се Участник участва в томбола за спечелването на една от описаните в т. 6.1 награди. Печелившите на някоя от наградите, описани в т. 6.1.1. и т. 6.1.2., ще бъдат определяни на случаен принцип, докато тези, спечелили наградата от т. 6.1.3. ще бъдат определени въз основа качеството на посланията, от служителите на Девин ЕАД.

Определянето на печелившите Участници за наградите ще се извърши след приключването на играта на 30.09.2019 г. в срок до 14.10.2019 г.

Наградите описани в т. 6.1.1. и т. 6.1.2. ще бъдат изтеглени чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в рамките на Периода на провеждане на Играта, докато спечелилите награда от т. 6.1.3. ще бъдат определени от служителите на Девин ЕАД въз основа тяхното качество и съдържание. Участник, спечелил някоя от наградите от т. 6.1.1. и/или т. 6.1.2. не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на адрес: https://differentgriponlife.bg/, в срок до 14.10.2019г. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.

Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на https://differentgriponlife.bg  съгласно условията на т.9.3, да изпрати имейл на game@differentgriponlife.bg потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за доставка.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 9.4, Участникът губи правото да получи наградата си.

Разходите във връзка с доставката на наградите са за сметка на Организатора.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи лична карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел идентифициране на участника при предоставянето на спечелената от него награда в Играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара