Спечелете екскурзия до Памуккале, Троя и Ефес и 5 ваучера по 50 лв.


Краен срок - 31 август 2019

Как да се включиш в играта?

1. Закупи поне 1 бр. Choco Body или Coco Body на nutriwhite.eu

2. Регистрирай номера на поръчката си на nutriwhite.eu

И може да спечелиш:

    Eкскурзия за 2-ма до Егейска Турция от Red Tours

или

    1 бр. от 5 бр. ваучери на стойност от 50лв. за пазаруване в www.nutriwhite.eu

В Играта има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на
възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на „Запо Козметикс” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри).

Участието в играта е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

Всеки участник може да участва многократно с регистриране на различни номера на поръчки със закупени минимум 1 /един/ продукт Choco Body или Coco Body.

Участникът в играта трябва да пази товарителницата, с която е закупил продуктите. Наградата се предоставя само след представянето на документа.

Наградите ваучер за онлайн пазаруване трябва да бъдат усвоени (използвани) до 30 Октомври 2019 г., в противен случай губят правото си на ползване. Ако сумата на покупките в онлайн магазина е по-малка от стойността на ваучера, разликата в лв. не се връща.

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални
или нематериални изгоди.

Наградите ще бъдат изтеглени в присъствието на Нотариус измежду всички регистрирали се в Играта участници, съгласно Условията за участие (според раздел III на настоящите правила).

Tегленето на победителите ще се състои на  03.09.2019г. в присъствието на нотариус и печелившите ще бъдат обявени на 03.09.2019 г. на интернет адреса на играта https://nutriwhite.eu/page/igra и на facebook страницата https://www.facebook.com/nutriwhite.eu.

Печелившите участници ще получат известие от Организатора на посочения от тях e-mail
адрес.

Печелившите участници трябва да потърсят наградата си до 10 работни дни след обявяването. При получаването на наградата печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. При получаване на наградата, печелившият предоставя товарителницата за направената покупка на минимум 1 (един) брой Choco Body или Coco Body. При липса на товарителница, удостоверяваща направената покупка, наградата не се предоставя.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара