Спечелете 20 дрона Visuo drone High Performance от Мура и Кауфланд


Играта е приключила!

Печеливши:
1. Мая Николова (0000010497)
2. Петя Георгиева Катилова (0000831150)
3. Мирослав Михайлов (0000053473)
4. Руска Димитрова (0000013326)
5. Мартина Григорова (0001359958)
6. Нели Василева Панайотова (0000880744)
7. Борислав Кирилов Борисов (0000088384)
8. РОСЕН БОРИСОВ ТАНУЦОВ (0000999858)
9. Самуил Георгиев (0000013714)
10. Нели Маринова Николова (0000001123)
11. Андрей Гергин Георгиев (0000139752)
12. Ивайло Живков Трайков (0001099352)
13. Таня Клишева (0000203248)
14. Светослав Даниелов Чобанов (0001171517)
15. Иван дренаков (0000717624)
16. Мария Хаджийска (0000020597)
17. Милена Димитрова Христова (0000004740)
18. Бисер Върбанов ( 0000019387 )
19. Иван Колев Иванов (0000003052)
20. Веселин Вутов (0000011401)
„Покори света с МУРА® Dreams – повече сладки моменти и възможност за страхотни награди“
Играта се провежда в магазини от верига Кауфланд България ЕООД енд Ко КД

В Играта участват всички продукти с марка NESTLE® МУРА®.

За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

20 (двадесет) броя дрон, модел Visuo drone High Performance 4-Channel Camera Quadcopter

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на други лица без предварителното писмено съгласие на Организатора.

За да участва в Играта потребителят:

(а) купува продукти с марка NESTLE® МУРА® за минимум 1.80 лв. (един лев и осемдесет стотинки) в един фискален бон от магазин на верига, "Кауфланд България ЕООД Енд Ко" КД. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

(б) се регистрира, като попълни собствено име и фамилия, електронен адрес (e-mail) и парола, запознае се с Политиката за поверителност и се съгласи с Правилата на Играта и Общите условия за ползване на Сайта. При регистрацията, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook.

(в)  въвежда номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта, и прикрепя снимка(и) на фискалния(ите) бон(ове) на Интернет адрес: promo.nestle.bg („Сайта на Играта“). Фискалната(ите) боно(ове) трябва да са добре четими, защото служат за доказателство за направената покупка и участие в Играта. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискални бонове могат да се регистрират 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в периода на Играта.

(г) запазва фискалния бон до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

След валидиране на правото на участие според правилата на Играта, на 12.09.2019 г.на случаен принцип, чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) печеливши и 5 (пет) резервни участници, които да заемат мястото на печеливш, в случай че не може да се установи контакт с някои от 20-те изтеглени печеливши за получаване на наградата.

Печелившите участници ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на Играта: promo.nestle.bg.

За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на допълнителни контакти (телефон за връзка и адрес), необходими за доставка на наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже с печеливш участник по телефон за валидиране на фискалния бон и самоличността на участника и/или уточняване на детайли във връзка с доставката на наградата.

В случай, че печеливш участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че се отказва от наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен, като резерва.

В случай, че печеливш участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес или електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да му достави наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на спечелилите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

-         представи на куриера:

    регистрираните фискални бонове за справка. Ако не бъдат представени, потребителят губи правото да получи наградата.
    лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

-         подпише приемо-предавателен протокол, в който куриерът и участникът декларират, че нужните за доказване правилното участие в Играта елементи са били показани и изрядни, както и че участникът е получил наградата. Ако има възражения, участникът ги описва в протокола.

-         попълни, подпише и да върне на куриера декларация, в която участникът посочва личните си данни (три имена/ пълно име, ЕГН/ ЛНЧ, адрес) с цел деклариране и внасяне на данъка върху наградата.

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Отговорността за спазване на националното и европейско законодателство за използване на дрон (дистанционно управляемо въздухоплавателно средство) е изцяло за спечелилият участник.

Краен срок - 1 септември 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара