Спечелете 100 награди - Persil за една година

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 2 юни 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Persil от магазини Kaufland за поне 9,99 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от верига Kaufland, които продават Persil, наричани за целите на Кампанията „търговски обекти“.

В Кампанията участват всички продукти с търговска марка Persil.
Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

В Кампанията могат да бъдат спечелени следните награди: Общо 100 броя големи награди перилен препарат Persil за една година (калкулирани на принципа 7 пранета на седмица, за 52 седмици; периодът може да варира според използването на препарата). Всяка награда Persil за 1 година се състои от 9 бр. Persil Discs Color 42бр, с единична стойност на придобиване 269,91 лв. с ДДС.

За да участва за спечелването на награда, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Кампанията на стойност над 9,99 (девет и деветдесет и девет) лв. с ДДС по време на периода на Кампанията. При покупка на стойност над 9,99 (девет и деветдесет и девет) лв. с ДДС, участникът може да участва в тегленето за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да се регистрира с три имена, телефон, номер на касовата бележка, дата и снимка на касовата бележка на страницата на кампанията – www.henkel-promo.bg.

Наградите по т. 11 ще бъдат изтеглени на случаен принцип, в периода 10-17.06.2024 г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците.

Победителите ще бъдат известени по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си. Регистрираната касова бележка/фактура, с която е спечелена награда, следва да бъде представена на Организатора за справка, с цел да се удостовери направената покупка.

Наградите по т. 10 ще бъдат предоставени по куриер на съответните печеливши от представител на „Хем енд Егс” EООД. Наградите се осигуряват от „Хенкел България“ ЕООД.

Всеки участник може да участва в Кампанията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на родукти в периода на Кампанията, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти обявени в Кампанията в размер на над 9,99 (девет и деветдесет и девет) лв. с ДДС.

За избягване на неясноти, един участник в Кампанията може да спечели само една награда по т. 11, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на www.henkel-promo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска марка Persil.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара