Спечелете почивка за 1000 лв., климатик, водоструйки


Краен срок - 30 август 2019

Награди

    Ваучер за почивка на стойност 1000 лева.
    Климатик Bosch
    5 бр. Водоструйки
    5 бр. PushDrive (акумулаторна отвертка)

Правилата по теглене и раздаване на наградите са описани в т.6 от настоящите Правила.
„Лични данни“ – Две имена на участника, телефон, имейл, както и данни за покупката: номер на касов бон, номер на гаранционна карта, тип инструмент (наименование и модел на закупения електроинструмент). Данните ще бъдат съхранявани и обработвани от „Прима“ АД, който е регистриран оператор на лични данни и притежава сертификат ISO 27001 за сигурност на информацията.

Участието в промоционалната игра с награди е обвързано с покупка на електроинструмент с марка „BOSCH“ в периода 27.05.2019-30.08.2019 г., като при регистрация се посочат двете имена на участника, телефон, имейл, както и данни за покупката: номер на касов бон, номер на регистрационна карта, тип инструмент (наименование и модел на закупения електроинструмент).

За да участват в играта, участниците трябва да се регистрират чрез електронната регистрационна форма на www.boschfans.bg.

Едно лице може да участва с толкова регистрации, колкото артикула е закупилo за периода.

Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва правилата за участие, публикувани на интернет адреса на играта.

Участниците са отговорни за спазването на посочените в Правилата срокове и условия за провеждане на играта.

Всеки петък от 19.07.2019 г. до 30.08.2019 г. в периода на Играта в присъствието на представители на Организатора и „Прима АД“ се теглят следните награди в порядъка:

    По 1 бр. PushDrive (акумулаторна отвертка) и 1 бр. Водоструйки – наградите се теглят на 19 юли; 26 юли; 2 август; 9 август и 16 август 2019 г.
    Климатик Bosch - наградата се тегли на 23.08.2019 г.
    Ваучер за почивка на стойност 1000 лева – наградата се тегли на 30.08.2019 г.

Имената на печелившите в Играта ще бъдат обявени в рамките на 2 работни часа от изтеглянето им на страницата на Играта. В срок от 96 часа от публикуването на имената на печелившите представител на „Прима“ АД ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения телефон за обратна връзка или електронна поща, за да уточнят получаването на наградата.

За легитимация печелившите участници следва да предоставят на Организатора двете си имена, както и копие от документ за покупката.

При получаване на наградите печелившите участници ще трябва да се идентифицират като печеливши в Играта посредством сверка на предварително посочените лични данни, както и документ за покупката.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара