Спечелете телевизор Sony, смартфон SONY Xperia 10 и слушалки Sony


Краен срок - 14 юни 2019

Гледай ЗАБРАВЕНА сезон 2 по AXN, отговори правилно на въпроса и участваш в томбола
за три страхотни награди - телевизор Sony + саундбар, телефон SONY Xperia 10 и слушалки Sony

Участник в играта може да бъде всяко пълнолетно лице, което отговаря на условията за участие в програмата за лоялни клиенти на VIVACOM - VIVAClub преди 15.05.2019 г.

Регистрирането за участие в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. Пълна информация за членство във VIVAClub може да бъде получена на: http://www.vivacom.bg/bg/vivaclub или при обаждане на номер (087) 123.

Участниците се регистрират в играта като отговорят правилно на зададения въпрос на сайта. Въпросът има три възможни отговора, като само един от тях е верен.

При даване на верен отговор участниците задължително трябва да въведат име и фамилия, валиден e-mail адрес, телефонен номер за контакт и номер на валидна карта за лоялен клиент VIVAClub.

Право да участват в играта „Играй и спечели с VIVACOM TV и AXN” имат само участници, въвели номер на валидна карта за лоялен клиент на VIVACOM, която е издадена на тяхно име.

Всеки участник може да се регистрира максимум веднъж в периода на регистрация за участие.

Награди
• 1 (един) брой Телевизор SONY TV и 1 (един) брой тонколона с технология Bluetooth®;
• 1 (един) брой Мобилен телефон SONY Xperia 10;
• 1 (един) брой Слушалки SONY;

От общата база данни с регистрирани за участие потребители, които са въвели номер на валидна карта за лоялен клиент на VIVACOM, която е издадена на тяхно име и са отговорили правилно на зададения в играта въпрос, ще бъдат изтеглени 3 (три) печеливши.

Печелившите ще бъде обявени на корпоративния сайт на http://www.vivacom.bg/bg/vivaclub/ на 18.06.2019 г., като с тяхно съгласие с цел прозрачност и популяризиране на организираната игра ще бъдат публикувани техните две имена и последните 4 цифри от номера на VIVAClub картата.

Представител на Организатора ще се свърже със спечелилия чрез телефонно обаждане и/или имейл (клиентът трябва да остави актуален телефонен номер за връзка и имейл адрес), за да го уведоми за наградата и за начина за получаване на наградата. Връзката с него ще става до 5 работни дни след обявяване на печелившия.

След обаждането и/или изпращането на имейл от Организатора печелившият участник трябва в срок от 5 работни дни да изпрати на имейл адреса: tvgame@vivacom.bg адрес за доставка на наградата. В случай, че печелившият не го направи, то той губи правото си на наградата и същата остава неспечелена.

Организаторът ще изпрати по куриер за своя сметка наградите до съответните печеливши, предоставили валиден адрес за доставка, в рамките на 10 работни дни от датата на получаване на адреса за доставка по имейл, но не по-късно от 16.07.2019 г.

Организаторът предоставя възможност на печелившите да получат своята награда и от централния офис на VIVACOM, находящ се в гр. София, бул. Цариградско шосе 115и. В този случай печелившите заявяват това в имейла си до Организатора, съгласно чл. 6.4. от настоящите правила.

Организаторът проверява валидността на картите за лоялен клиент на VIVACOM, посочени от победителите. В случай, че номерата не са от базата с номера на валидни карти за лоялни клиенти на VIVACOM и не отговарят на името на участника, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара