Спечелете круизи в Средиземно море, ваучери за гориво за 3000 лв. и 300 лв.


Краен срок - 19 юни 2019

Превърни пътуването в пътешествие с OMV и Mastercard

Пазарувай безконтактно с Mastercard от бензиностанции OMV в периода 15 април  – 15 май или 16 май – 16 юни за обща стойност на трансакциите от минимум 89 лв. за един период и участвай в томбола за вълнуващи награди.

    1 от 3 круиза в Средиземно море
    1 от 3 ваучери за гориво MaxxMotion на обща стойност от 3000 лв.
    1 от 24 ваучери за гориво MaxxMotion на обща стойност 300 лв.

За да се включиш в томболата, трябва да отговаряш на общите условия описани по-долу  и да попълниш необходимите данни. Всички полета са задължителни. Не забравяй да запазиш касовата бележка/бележки и бон от банков/ПОС терминал.

В Кампанията може да участва всяко физическо лице, което e навършило 18 г., притежател е на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна с функция за безконтактно плащане, издадена от банка или финансова институция ("Участникът") и не попада в изключенията, предвидени в т.5 по-долу.

Кампанията е разделена на следните периоди – 15.04.2019 г. – 15.05.2019 г. (до 23:59 часа) ("Първи период на Кампанията"); 16.05.2019 г. - 16.06.2019 г. (до 23:59 часа) ("Втори период на Кампанията"). В периода от 16.05.2019г. до 18.05.2019 за първия период на Кампанията и от 17.06.2019 г. до 19.06.2019 г. за втория период на Кампанията се извършва обработване на всички регистрации на Участниците, теглене на наградите по т.13 и обявяване на печелившите Участници.

При (a) покупка за минимум 89 (осемдесет и девет) лева с ДДС в обект на Организатора (OMV бензиностанция в България) на един фискален бон или няколко покупки с обща стойност за минимум 89 (осемдесет и девет) лева с ДДС на няколко фискални бона в рамките на Първи период на Кампанията или в рамките на Втори период на Кампанията; и (б) плащане с безконтактна карта Мастъркард (Mastercard) (за една покупка или за няколко покупки на стойност минимум 89 (осемдесет и девет) лева) с ДДС в рамките на Първи период на Кампанията или в рамките на Втори период на Кампанията, всеки Участник, който отговоря на условията на т.4 и не попада в изключенията, предвидени в т.5, има право да се регистрира на страницата на Организатора, а именно ://www.omv.bg/promo и да участва за спечелване на една от наградите, посочени в т. 13 по-долу.

Един Участник може да участва неограничен брой пъти с различни фискални бонове, но може да спечели само една награда. Ако един Участник е изтеглен като печеливш в месечна награда по т.13, той/тя не може да участва за спечелване на друга месечна награда или за големите награди (круиз за двама или ваучери за maxxmotion гориво на стойност 3 000 лв.). Ако Участник, който е изтеглен веднъж като печеливш, направи нови регистрации за участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира такъв Участник при такива нови регистрации.

При участие с няколко фискални бонове, няма изискване те да са от един ден или една OMV бензиностанция в България, а е достатъчно всички фискални бонове да са за покупки, извършени в рамките само на един период от Кампанията (т.е. в рамките на Първи период или Втори период на Кампанията), както и общият им сбор да е равен или по-голям от 89 лева. Ако общата сума на покупки на Участник в OMV бензиностанция в България, платени безконтактно с Mastercard, е на стойност минимум 89 лв., но се получава като сбор от Първи период на Кампанията и Втори Период на Кампанията (например, Участникът е направил покупки за 39 лв. на 15.04.2019 г. и за 50 лв. на 17.05.2019 г.), Участникът не отговаря на условията на Кампанията и не участва за спечелване на наградите по т.13 по-долу. Когато Участник участва с няколко фискални бона за покупки в един период (Първи или Втори период на Кампанията) на стойност минимум 89 лв., за всеки един фискален бон се изисква отделна регистрация. Ако Участник се идентифицира по различен начин (например с различни имена или телефонни номера), поради което за Организаторът е невъзможно да удостовери дали всички покупки са от един Участник, Организаторът не носи отговорност за дисквалифициране на Участник, поради недостигане на сумата за участие.

Регистрацията се извършва, като Участникът регистрира номера на трансакцията от фискалния бон или няколко фискални бона в страницата на Организатора, //www.omv.bg/promo При регистрация, не се изисква бон от банков/ПОС-терминал, но Участникът следва да го запази, за да получи награда (моля вижте т.23 по-долу).

Освен номера на трансакцията от фискалния бон, ОМВ бензиностанцията, където е извършена покупката, дата и обща сума (с ДДС) от фискалния бон при регистрация Участникът, задължително посочва и свой телефонен номер и две имена за контакт. Телефонният номер и имената се предоставят от Участника на Организатора единствено за целите, посочени в т.27 по-долу. Некоректно или непълно попълнена регистрационна форма е невалидна и не участва в томболите за награди съгласно тези Общи Условия. Регистрации след Втори период на Кампанията (т.е. след 16.06.2019 г., 23:59 часа) също няма да се приемат, независимо дали страницата за регистрация е отворена или не.

Лица, които купуват стоки или услуги в обект на Организатора с безконтактна карта или друго платежно средство, различно от безконтактна карта Mastercard, нямат право на участие в Кампанията, независимо от стойността на направената от тях покупка. Успешна регистрация на фискален бон /бонове от покупка в обект на Организатора в страницата на Организатора, ://www.omv.bg/promo не води до отмяна на предходното изречение спрямо Участник.

Наградите в Кампанията са, както следва:

- 24 броя месечни награди - ваучери за maxxmotion гориво от бензиностанция на Организатора на обща стойност 300 лв. с ДДС (т.е. всяка една награда представлява 15 ваучера на стойност 20 лева с ДДС всеки). Срокът за ползване на ваучерите е посочен върху самите тях.;

- 3 броя награди - круиз за двама с включени 7 нощувки за периода 27.09.2019 г. до 03.10.2019 г. (включително), с кораб MSC Bellissima, Средиземно море (с маршрут Испания, Франция, Италия, Малта, Испания), заедно с двупосочни билети за двама до Барселона, Испания. Отпътуването за круиза е на 27.09.2019 г. от пристанище Барселона, Испания. Пристигането е на 04.10.2019 г. в пристанище Барселона, Испания. Круизът е с настаняване на двама души в обща двойна каюта;

- 3 броя награди - ваучери за maxxmotion гориво от бензиностанция на Организатора на обща стойност 3 000 лв. с ДДС. (т.е. всяка една награда представлява 150 ваучера на стойност 20 лева с ДДС всеки). Срокът за ползване на ваучерите е посочен върху самите тях.

Наградите се теглят в присъствието на нотариус на томболен принцип измежду всички Участници, които отговарят на условията по точка 4, не попадат в изключенията, предвидени в т.5 и които са направили успешна регистрация съгласно т. 10 и 11. Наградите се теглят, както следва:

- 12 броя месечни награди за Първи период на Кампанията (15.04.2019 г. – 15.05.2019 г. (до 23:59 часа)) - ваучери за maxxmotion гориво от бензиностанция на Организатора на обща стойност 300 лв. с ДДС всеки се теглят на 16.05.2019 г. Тегленето е между всички Участници, които са направили успешна регистрация/и в Първи период на Кампанията, отговарят на условията по настоящите Общи условия и са направили покупка или покупки с безконтактна карта Mastercard на стойност минимум 89 лева в рамките на целия Първи период на Кампанията.

- 12 броя месечни награди за Втори период на Кампанията (16.05.2019 г. - 16.06.2019 г. (до 23:59 часа)) - ваучери за maxxmotion гориво от бензиностанция на Организатора на обща стойност 300 лв. с ДДС всеки се теглят на 18.06.2019 г. Тегленето е между всички Участници, които са направили успешна регистрация/и във Втори период на Кампанията, отговарят на условията по настоящите Общи условия и са направили покупка или покупки с безконтактна карта Mastercard на стойност минимум 89 лева в рамките на целия Втори период на Кампанията. Участниците, направили успешна регистрация в Първи период на Кампанията, не участват в томболата за спечелване на месечни награди за Втори период на Кампанията.

- 3 броя награди - круиз за двама, с кораб MSC Bellissima, Средиземно море, заедно с двупосочни билети за двама до Барселона се теглят на 18.06.2019 г.

Право на участие имат всички Участници, които са направили успешна регистрация/и в Първи или във Втори период на Кампанията и са направили покупка или покупки с безконтактна карта Mastercard на стойност минимум 89 лева в Първи или Втори период на Кампанията, освен ако те вече не са били изтеглени като печеливши на месечна награда (в този случай се прилага т.8).
- 3 броя награди - ваучери за maxxmotion гориво от бензиностанция на Организатора на обща стойност 3 000 лв. с ДДС се теглят на 18.06.2019 г. Право на участие имат всички Участници, които са направили успешна регистрация/и в Първи или Втори период на Кампанията и са направили покупка или покупки с безконтактна карта Mastercard на стойност минимум 89 лева в Първи или Втори период на Кампанията, освен ако те вече не са били изтеглени като печеливши на месечна награда (в този случай се прилага т.8).

При всяко теглене на печеливши Участници, Организаторът тегли петима резервни печеливши Участници.

Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на своята официална страница номерата на трансакциите и имената на печелившите Участници. Обявяването се извършва в деня след провеждане на съответната томбола. Заедно с обявяването на печелившите Участници на своята официална страница, Организаторът може да обяви и допълнителни данни за контакт, които печелившите Участници следва да му изпратят на и-мейл, посочен от Организатора, за да получат съответната награда. Организаторът публикува и информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница. Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен, ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно тези Общи Условия.

Всяка награда следва да бъде потърсена от печелившия Участник в срок до 7 работни дни от обявяването на печеливш Участник.

В случай, че в посочения в т.17 срок печеливш Участник не се свърже с Организатора, за да получи своята награда, Организаторът има право да се свърже с Участника на посочения от него/нея телефонен номер или, ако не успее да се свърже с печеливш Участник, да обяви резервни печеливши Участници. В случай, че бъдат обявени резервни печеливши Участници, първите печеливши Участници губят правото си на награда.

Печеливш Участник губи правото си на награда и в случай, че бъде установено участие в настоящата Кампания в нарушение на Общите условия (например, но не само, участие с фискален бон, който е платен със сума в брой). В случай, че наградата вече е предоставена, печелившият Участник се задължава да я върне в посочен от Организатора срок.

При спечелване на награда круиз за двама, Организаторът, Подизпълнителят или избрано от тях физическо или юридическо лице има право да закупи двупосочните самолетни билети за двама до Барселона, Испания по най-ниската тарифа, която е приложима към съответната дата на закупуване (включително и да закупи билет с едно или повече прикачвания). Организаторът, Подизпълнителят или избрано от тях лице има право да закупи и да предостави двупосочните самолетните билети за двама на печелившия Участник в срок до 15 дни от предоставяне на всички данни, посочени в т.21.

В случай че във връзка със закупуването на двупосочните самолетните билети за двама или билетите за круиза се изискват лични данни (например, но не само, рождена дата номер на лична карта или номер на паспорт, дата на издаване, издаващ орган и валидност), Организаторът или Подизпълнителят имат право допълнително да изискат такива лични данни от печелившия Участник. В случай, че печелившият Участник не предостави изисканите лични данни в посочения от Организатора или Подизпълнителя срок, в резултат на което за Организатора или Подизпълнителя е невъзможно да закупи самолетни билети, печелившият Участник губи правото си да получи самолетните билети. В случай, че печелившият Участник предостави лични данни само за един човек (пасажер) и не предостави лични данни за втори човек (пасажер) в посочения от Организатора или Подизпълнителя срок, Организаторът или Подизпълнителят имат право да закупят и предоставят на печелившия Участник само един самолетен билет. Губенето на правото да получи самолетни билети или да получи втори самолетен билет по тази точка по никакъв начин не препятства правото на печелившия Участник да ползва спечелените двойни билети за круиза. За тази цел обаче, Участникът следва самостоятелно да организира пътуването си до и от Барселона, Испания.

Спечелената награда се предоставя лично на Участника от Подизпълнителя, в офис на Подизпълнителя или от Организатора, в обект на Организатора, който предварително е договорен с Участника.

За да получи наградата, Участникът следва да предостави на Организатора или Подизпълнителя фискалния бон, който е изтеглен като печеливш (съответно – фискалните бонове, ако участието е чрез повече от един фискален бон), заедно с бон/бонове от банков/ПОС-терминала за извършеното безконтактно плащане с Mastercard, както и да се идентифицира като печеливш Участник. Участник губи правото си на награда, в случай че не може да покаже фискалния бон/бонове и бон/бонове от банков/ПОС-терминал за извършеното безконтактно плащане. В случай на каквото и да е разминаване между информацията за покупка, регистрирана на страницата на Организатора (например, номер на фискален бон, стойност на покупка, обект на OMV) и информация в действително представен фискален бон и/или бон от банков/ПОС-терминал за получаване на награда, Организаторът ще приеме за действителен представения фискален бон / бон от банков/ПОС-терминал и има право да дисквалифицира Участник, включително да дисквалифицира Участник, изтеглен като печеливш.

Участник, спечелил награда, не може да избира друга награда, нито да заменя спечелената награда за друга, включително и срещу допълнително заплащане, нито да иска тяхната равностойност в пари.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара