Спечелете ваучери за бургери от KFC


Играта е приключила!

Честито 😋 и приятно хапване на:

🍔 Таня Димитрова 🍔
🍔 Васко Младенов 🍔
🍔 Ален Лауенд Шамдин 🍔

🍔 А поощрителните бургери отиват при: 🍔

Радостина Спасова
Детелина Шопова
Георги Атанасов
Анна Филипова
Валентин Васев
Кристиян Ушев
Владислав Хайдърски
Дарина Попова
Ивайло Янев
Калина Кръстева
Peter Velinov
Anastasiya Chilingirova
Николай Янков Тодоров
Кирил Петров
Владимир Гоцин
Вероника Иванова
Александър Александров
Nikoleta Kaleva
Стела Николаева Петрова
Габриела Трендафилова
Ивелина Иванова
Теодора Мечкарова
Ивайло Близнаков
Чавдар Гочев
Георги Николов
Иван Райчев
Кристиана Булдеева
Виктор Иванов Оджов
Павел Стоянов
Николай Станиславов ТодоровТауър е нова мерна единица за височина (И глад).

Участвай и можеш да спечелиш толкова Шеф Тауър бургери, колкото си висок!

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) телефонен номер. Всяко лице има право да участва само един път чрез предоставения телефонен номер и може да спечели само една награда.

Описание и определяне на наградите:

- 3 броя Големи награди:

Голямата награда представлява множество ваучери за Шеф Тауър или Тауър. Броят на ваучерите се определя от ръста на Печелившия изчислен в Тауър бургери, който ще бъде измерен на място в посочения от него ресторант на KFC. Средният ръст на един Шеф Тауър бургер е 7 см.

Максималният брой Тауъри, който участник може да спечели е 31 броя, равняващи се на 217см ръст.

- 30 броя Малки награди:
30 броя ваучери за един Шеф Тауър или Тауър.

Спечелените ваучери могат да бъдат използвани за Шеф Тауър бургер до изтичане на Шеф Тауър промоцията на 08.05.2019. Ако Печелившият не успее да употреби ваучерите си до тази дата, то ваучерите ще важат за стандрартен Тауър бургер. Ваучерите могат да бъдат използвани до 31.12.2019. включително.

Имената на печелившите се обявявят на www.facebook.com/KFC.Bulgaria и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/ на 24.04.2019.

Организаторът ще се свърже с всеки печеливш не по-късно от 25.04.2019. Всеки печеливш следва да потвърди получаването на определената награда не по-късно от 30.04.2019 г. В случай, че печеливш не се свърже с Организаторът до 30.04.2019 г. или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда.

Участващи ресторанти са следните:

- София - http://kfc.bg/corporate/restaurants/garibaldi/; http://kfc.bg/corporate/restaurants/mall/; http://kfc.bg/corporate/restaurants/parkcentersofia/; http://kfc.bg/corporate/restaurants/stambolijski/; - Пловдив - http://kfc.bg/corporate/restaurants/plovdiv/; - Бургас - http://kfc.bg/corporate/restaurants/burgas/;

Наградите могат да бъдат получени от печелившите не по-късно от 07.05.2019. вкл. в посочения от Печелившия ресторант на KFC в България, в рамките на работното време на съответния ресторант, като след посочената дата печелившите губят правото да получат спечелените награди. Ръстът на Печелившия ще бъде измерен на място със специално създадения за целта Тауър Метър.

Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

Краен срок - 23 април 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара