Спечелете 4 комплекта eBook четец Amazon Kindle 6 Glare


Краен срок - 22 март 2019

Напишете ни в кратък текст кои са 10-те неща, които ви вдъхновяват ежедневно (максимум до 500 думи),  изпратете ни го на games@netinfo.bg и можете да спечелите един от четирите електронни четци.

Не пропускайте да добавите три имена, телефон и имейл адрес в имейла си.

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА СА: 4 /четири/ комплекта eBook четец Amazon Kindle 6 Glare, Touch Screen, 8th Generation плюс калъф

Участието в Играта е безплатно. Всеки Участник има право да участва еднократно в рамките на периода на провеждане на играта.

Участието в Играта се осъществява, като в рамките на периода на провеждане на
Играта участниците напишат кратък текст на тема "10-те вдъхновения в ежедневието
ми“ и го изпратят до редакционната поща news@netinfo.bg, като имейлът трябва да бъде
озаглавен “Vesti на 10". Текстът за участие трябва да отговаря на следните изисквания:
· да бъде по темата "10-те вдъхновения в ежедневието ми";
· да бъде изпратен на редакционната поща в .doc или .docx формат;
· да не надвишава обем от 250 думи.
· вдъхновенията могат да бъдат свързани с хора, преживявания, щастливи случки
от ежедневието, пътешествия и всичко друго, което ви вдъхновява и мотивира
ежедневно.
· освен текста, в имейла до редакционната поща трябва да бъдат посочени три
имена и телефон за връзка.

Съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Организаторът следва да декларира предвидените награди, както и да начисли и внесе
дължимия данък за тях. За да подпомогне изпълнението на това законово задължение
спечелилите Участници следва да предоставят на Организатора трите си имена, адрес и
ЕГН, съвпадащи с тези от документите им за самоличност. При отказ от страна на
спечелил Участник да предостави посочените данни, Организаторът избира чрез
жребий нов победител. Въпросните данни на спечелилите Участници ще бъдат
запазени от страна на Организатора за целите на счетоводна и данъчна отчетност в
законоустановените за това срокове, като след това ще бъдат надлежно изтрити или
имобилизирани (архивирани).

С участието си в Играта всеки Участник изразява съгласието си при евентуално
спечелване на награда текстът му да бъде публикуван в сайта www.v esti.bg , като
имената му ще бъдат посочени за автор на съответния текст.

Печелившите в Играта се определят чрез жребий на случаен принцип измежду
всички, взели участие в Играта.

Жребият се провежда от Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара