Спечелете 10 награди-изненади от dm drogerie markt


Краен срок - 24 февруари 2019

Звездите на БГ радио Празнуват рожден ден с нас!
На 8 Март 10 от тях ще бъдат касиери в 10 dm магазина, избрани от вас!
Сумата от всички покупки, направени по време на тяхното присъствие, ще бъде дарена в подкрепа на проекта „Оле Мале“ на Фондация „Майко Мила".

Ако искаш да видиш любимата си звезда в твоя dm, гласувай. Твоят глас, може да ти донесе и награда.

Участието в Играта по никакъв начин не е обвързано с покупка!

Всяко лице, което има желание да участва в Играта, следва да посети интернет-страницата на dm България на адрес www.dm-drogeriemarkt.bg, да отвори онлайн платформата на Играта чрез обозначения линк.

В първа стъпка лицето следва да избере и гласува от предварително зададени полета за Град ( включените са само градовете, в които има dm магазини) и за конкретен dm магазин.

При втора стъпка лицето се регистрира чрез посочване на две имена, e-mail адрес, телефон и пол.

Чрез избиране на предварително зададените полета и регистрацията на лицето и изпращането им до Организатора по реда на т. IV, лицето придобива качеството участник и декларира, че се е запознал с настоящите условия и е съгласен да участва в Играта.

В Раздел Класиране на онлайн платформата на Играта се обявява временното актуално класиране на ТОП 10 избрани dm магазина към момента с град, адрес на dm магазин и брой гласували участници към момента на визуализация на платформата на Играта.

В Раздел Победители на онлайн платформата на Играта на 01.03.2019 ще бъдат обявени 10-те звезди от БГ Радио и dm магазина, в който ще работи на каса в рамките на два часа на 08.03.2019

В Раздел Твоите лични данни на онлайн платформата на Играта участникът може да откриете своите лични данни, с които се е регистрирал, а именно две имена, e-mail адрес, телефон и пол.

Всеки участник, гласувал за dm магазин, може участва в томбола за спечелване на една от общо 10 предметни награди, като спечелването на наградата се осъществява на случаен принцип по алгоритъм, зададен от информационната система, печелившите участници ще бъдат обявени най-късно на 10.03.2019 в Раздел Игра с награди на онлайн платформата на Играта, във Facebook и интернет страницата на Организатора. Конкретни уточнения относно предметните награди и начина им на получаване са описани в раздел VII.

Платформата за онлайн гласуване ще бъде достъпна до 25.02.2019г. След изтичането на този срок, линкът ще стане неактивен и чрез отварянето му лицето няма да може да участва в Играта.

Всеки участник има право да участва в Играта като гласува за един dm магазин само един единствен път от един и същ IP адрес и имейл адрес. Един участник може да вземе не повече от една предметна награда.

Всеки участник може да спечели на случаен принцип една от общо 10 предметни награди, селектирани изключително по свободен избор и преценка на Организатора измежду продуктите от асортимента му или специално избрани за играта рекламни материали.

При спечелване на предметна награда Организаторът ще уведоми печелившия участник по телефон или ел. поща, които спечелилият участник е посочил при регистрацията си в онлайн платформата на Играта.

Предметните награди трябва да бъдат получени от спечелилите ги участници в предварително уговорен между спечелилия участник и Организатора dm магазин най-късно до 30.03.2019.

При получаването на наградата печелившият участник трябва да представи на служителите на Организатора в съответния магазин личната си карта за идентификация. В случай, че участникът, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Спечелилите предметни награди участници, които в срок до 31.03.2019 не са потърсили своите награди, губят правата си върху тях.

Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила (независимо от характера на наградата), няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или продукт/ите от наградата с друг/и по негов избор.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара