Спечелете една от 8 игрови сесии срещу Букайо Сака или Лука Модрич

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 юли 2024

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

В Промоцията може да участват граждани на Обединено кралство Великобритания,
Република Ирландия, Германия, Франция, Нидерландия, Австрия, Белгия, Люксембург,
Швейцария, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния,
Испания, Сърбия, Черна гора, Северна Македония, Косово, Словения, Босна, Естония, Латвия,
Литва, България, Израел, Казахстан, Узбекистан, Саудитска Арабия, Обединени арабски
емирства, Кувейт, Оман, Бахрейн, Катар, Южна Африка, Ботсвана, Ангола, Намибия
(оттук нататък наричани „Държавите“, с изключение на служителите на Организатора,
компании на Марс Инк. и техните близки семейства, свързани агенти или всеки друг,
професионално свързан с Промоцията.

Участниците в Промоцията трябва да са навършили 18 години към датата на регистрация.

За да участва, Участникът трябва да сканира QR кода на рекламния материал, представящ
Промоцията, или да посети https://www.snickers.com/football/bg‐bg и да следва инструкциите.
Трябва да попълни онлайн формуляра за регистрация, като въведе пълното си име, и‐мейл
адрес, мобилен номер, държава на пребиваване и да избере играч.

Участието в Промоцията не е обвързано с покупка на продукт.

Ще се приема само по едно участие на Участник на ден. Един Участник може да направи
максимум 10 регистрации по време на Срока на Промоцията.

Общият брой награди за всички Държави са 4 (четири) игрови сесии срещу Букайо Сака и
4 (четири) игрови сесии срещу Лука Модрич (оттук нататък наричани „Сесии“). Сесиите ще се
проведат между 01.10.2024 и 12.04.2025 на място в Европа, което ще бъде посочено на
победителите при организирането на получаването на наградата, в съответствие с графика на
Букайо Сака или Лука Модрич. Датата и дестинацията ще варират в зависимост от това дали
Сесията е организирана с Букайо Сака или Лука Модрич. Победителят може да доведе един
гост със себе си и е отговорност на победителя да бъде на разположение за пътуване за
изживяването на посочената дата. Няма да се предлагат алтернативи. Победителят трябва да
сподели с Организатора данни за избрания гост най‐късно до 10 дни от уведомяването му за
спечелената награда.

Всяка Сесия е на обща стойност £3,200 (словом: три хиляди и двеста лири стерлинги)
+ДДС (стойността в лева се определя по курса на Българска Народна Банка в деня на
предаването на наградата) и включва (пакет за двама възрастни):
- 20‐минутна игрова сесия на живо един на един и среща с Букайо Сака или Лука
Модрич за победителя (победителя може да реши дали иска да сподели тази сесия
със своя гост).
- Икономични двупосочни полети за двама (включително всички приложими летищни
такси и мита) от избрани големи международни летища в родната страна на
победителя само до избраната европейска дестинация. Полетите може да са
индиректни и не всички маршрути да бъдат налични. Маршрутът на полета ще се
определи от Доставчика на наградата по негово усмотрение.
- Хотелско настаняване за две нощувки в избраната европейска дестинация за двама
възрастни, настанени в двойна стая със закуска. Хотелът ще бъде избран от
Доставчика на наградите по негово усмотрение, но ще бъде минимум с 3 звезди.
- Летищни трансфери и трансфери от хотел до събитието в избраната от победителя
европейска дестинация.
- Надбавка за пътуване до/от точката на заминаване на победителя: Предоставя се на
стойност £50 (словом: петдесет лири стерлинги) на човек (стойността в лева се
определя по курса на Българска Народна Банка в деня на предаването на наградата).
- Надбавка за обяд: Предоставя се на стойност £20 (словом: двадесет лири стерлинги)
на човек на ден за 2 (два) дни (стойността в лева се определя по курса на Българска
Народна Банка в деня на предаването на наградата).
- Надбавка за вечеря: Предоставя се на стойност £40 (словом: четиридесет лири
стерлинги) на човек за 2 (две) вечери (стойността в лева се определя по курса на
Българска Народна Банка в деня на предаването на наградата).
- Доставчикът на наградите ще покрие разходите за пътна застраховка за победителите
и техните гости: Предоставя се на максимална стойност £50 (словом: петдесет лири
стерлинги) на човек (стойността в лева се определя по курса на Българска Народна
Банка в деня на предаването на наградата). Застраховката за пътуване подлежи на
ограничения и условията на доставчика на застраховката. Предоставената застраховка
за пътуване е основна полица за еднократно пътуване и е отговорност на победителя
и/или неговите спътници да покрият всички допълнителни разходи, свързани с
получаването на застрахователно покритие за всички съществуващи медицински
състояния и за всички допълнителни разходи, които могат да бъдат посочени, когато
победителят и/или неговите придружители са на 70 или повече години; нивата на
покритие ще варират и е отговорност на победителя и госта да гарантират, че нивото
на предлаганото покритие е достатъчно за тяхното състояние.
Застраховката за пътуване трябва да бъде резервирана от победителя и госта след
потвърждението на резервацията за полет. За възстановяване на разходите ще се
изисква доказателство за полицата.
- Пълно управление на победителите от Доставчика на наградите: включително превод
на кореспонденцията на победителите и документите за пътуване, когато е
необходимо.

Всяка Сесия не включва разходи, различни от посочените по‐горе, включително:
- Всички непредвидени разходи или лични разходи, направени от победителя и
неговия/нейния гост.
- Екскурзии и активности, различни от Сесиите.
- Трансфери, напитки и храна, различни от изброените по‐горе.

Наградите не могат да се прехвърлят на друго лице и е забранено да се продават, дават
на търг или да се рекламират за продажба в интернет, във вестници или другаде. 

След края на Промоцията във всички Държави, и не по‐късно от 18.08.2024, всички
валидни регистрации ще бъдат обединени за тегленето на наградите. Победителите ще бъдат
избрани на случаен принцип от всички регистрации от всички Държави, като се използва
автоматизирана компютърна програма за определяне на наградените. Победителите може да
бъдат от всяка една Държава, не задължително от България. 4 (четири) победителя ще бъдат
изтеглени за игрова сесия с Букайо Сака и 4 (четири) победители ще бъдат изтеглени за
игрова сесия с Лука Модрич. При същото теглене ще бъдат изтеглени и 4 (четири) резервни
победители за игрова сесия с Букайо Сака, и 4 (четири) резервни победители за игрова сесия с
Лука Модрич. Участниците ще бъдат включени в съответното теглене на награди в
съответствие с играча, който са избрали при регистрацията.

След тегленето на победителите, Организаторът ще публикува имената на държавите,
инициалите на победителите и броя на победителите от всяка държава на уебсайта
https://www.snickers.com/football/bg‐bg на 06.09.2024. Личните данни на победителите (трите
имена на победителите, имейл адреси, номера на мобилни телефони, адреси) не трябва да
бъдат публикувани.

Всеки Участник може да спечели само една награда.

Победителите ще бъдат уведомени до 06.09.2024 от страна на Организатора, първо чрез
и‐мейла, предоставен при регистрацията в Промоцията, последвано от обаждане на
мобилния номер, предоставен при регистрация, за организиране получаването на тяхната
награда. Победителите ще бъдат уведомени до 06.09.2024 и те ще имат 14 работни дни за
потвърждение, но най‐късно до 26.09.2024.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара