Спечелете електрически велосипеди, игрални конзоли PlayStation5 и 60 награди по 500 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 10 август 2024

Как се участва:

Чрез плащане с карти Visa.

Пълни правила:

Кампанията се разделя на 3 подпериода:
● Първи месечен подпериод – от 00:00 часа на 12 май 2024 г. до 23:59 часа на 08 юни
2024 г.
● Втори месечен подпериод – от 00:00 часа на 09 юни 2024 г. до 23:59 часа на 06 юли
2024 г.
● Трети месечен подпериод – от 00:00 часа на 07 юли 2024 г. до 23:59 часа на 10 август
2024 г.

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени в Република България преди началната дата на Кампанията (12 май 2024 г.), от някоя от изброените в списъка по-долу организации:
● “Айкарт” АД
● „Аксес Файнанс“ ООД (Бяла карта)
● „Алианц Банк България“
● “Банка ДСК” АД
● “Българо-американска кредитна банка” АД
● “Инвестбанк” АД
● “Кей Би Си Банк България” ЕАД
● “Обединена българска банка” АД
● “Пейнетикс” ЕАД
● “ПроКредит Банк (България)” ЕАД
● “Първа инвестиционна банка” АД
● Revolut Bank UAB
● “Тексим Банк” АД
● „Ти Би Ай Банк“ ЕАД
● “Транзакт Юръп” ЕАД
● “УниКредит Булбанк” АД
● “Централна кооперативна банка” АД
● “Юробанк България” АД

Всеки клиент на Участваща организация получава автоматично правото да бъде включен в
тегленето на награда, като с извършване на плащания в периода на Кампанията с карта Visa,
отговарящи на изискванията по Раздел 5, клиентът приема настоящите Официални правила и
условията за участие в Кампанията.

В Кампанията могат да участват всички лица, притежатели на Участващи карти, които са извършили поне 15 трансакции в даден подпериод с Участваща карта на ПОС терминал в обект разположен на територията на Република България или онлайн (през уебсайт или в мобилно приложение), включително Мобилно плащане с Участваща карта на ПОС терминал в обект разположен на територията на Република България.

Всеки Допустим Участник може да участва в тегленето за награда за като извърши поне 15
трансакции през един от подпериодите. Всяка трансакция, направена с Участваща карта, добавена в мобилно устройство, се брои като две.

За избягване на всяко съмнение, ако един Допустим Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленето за награда за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на условията, описани по-горе.

В Кампанията не могат да участват:
● Плащания, направени с карти Visa, в обекти извън територията на Република България;
● Плащания, направени с карти Visa, издадени след началото на Кампанията (12 май 2024 г.);
● Плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Кампанията;
● Трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център
или всеки друг начин за теглене на пари в брой.

В Кампанията се предоставят от Възложителя следните награди:

- 9 електически велосипеда - Askoll eB 4, със следните характеристики:
o Двигател – 250 W заден с външен ротор
o Максимална скорост – 25 км/ч
o Пробег – до 80 км.
o Кaпацитет на батерията – 300 Wh
o Разход – 0.32 кВтч
o Максимално тегло – 120 кг.
o Рамка – размер L (унисекс)
o Гуми – 28“ безкамерни
o Скорости – Shimano 6 скорости
o Цвят - син

- 15 игрални конзоли PlayStation®5, включващи:
o Конзола - (група модели CFI-2000 – Slim);
o Допълнителен контролер DualSense;
o Оптично устройство;
o 2 крака за хоризонтална стойка;
o HDMI® кабел;
o AC захранващ кабел;
o USB кабел;
o Astro's Playroom® - предварително инсталирана игра

- 60х500 лв парични награди (кешбек).
Наградите не може да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус.

Тегленето на наградите ще се извърши както следва:
• За Първи подпериод наградите ще се изтеглят на 27.06.2024 г.
• За Вторит подпериод наградите ще се изтеглят на 25.07.2024 г.
• За Трети подпериод наградите ще се изтеглят на 29.08.2024 г.

На всяко теглене ще се определят по 3 (трима) печеливши на електрически велосипеди и 3 (трима) резервни печеливши, 5 (петима) печеливши на игрални конзоли и 5 (петима) резервни печеливши и 20 (двайсет) печеливши на парична награда- и 20 (двайсет) резервни печеливши.

След тегленето Възложителят ще информира съответната Участваща организация – издател на
Участващата карта, с които са извършени печелившите трансакции, за техните печеливши
Допустими Участници („Печеливши“), като им предостави номерата на печелившите трансакции.

Съответните Участващи организации - издатели на картатите на Печелившите, потвърждават
валидността на изтеглените печеливши трансак,ции. В случай че трансакцията на Печеливш не бъде потвърдена от Участващата организация, се прилага предвидената в този абзац процедура и по отношение на съответните изтеглени резервни Печеливши. След потвърждаване валидността на изтеглените печеливши трансакции, Участващите организации уведомяват Печелившите писмено по имейл за спечелването на наградата. Печелившите следва да потвърдят писмено чрез
изпращане на имейл в отговор на уведомителния имейл на съответната Участваща организация, че приемат и желаят да получат спечелената награда, в срок до 3 (три) работни дни от получаване на уведомителния имейл. След потвърждение от страна на съответния Печелившия, че желае да получи наградата, съответната Участващата организация изпраща на Възложителя и на Организатора данни за контакт на Печелившия с цел предоставяне на наградата. Организаторът, по възлагане на Възложителя, съдейства на Печелившия при получаването на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара