Спечелете 5 електрически барбекюта и 450 комплекта инструменти за барбекю от Шуменско

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 юли 2024

Как се участва:

Чрез покупка на промоционални опаковки Шуменско и регистрация на код.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

Участващата търговска марка е Шуменско в следните опаковки:

• Шуменско Светло, оборотна стъклена бутилка 0,5l
• Шуменско Светло, кен 0,5l
• Шуменско 100% малц, оборотна стъклена бутилка 0,5l
• Шуменско 100% малц, кен 0,5l

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален дизайн, а под капачката/езичето на кена ще се съдържа графичен символ кен или осем-символен код (съставен от латински букви и арабски цифри).

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

· Бира Шуменско 100% малц кен 0,5l - 750 000 бр.
· Електрическо барбекю с опция за опушване - 5 бр.
· Комплект барбекю инструменти - 450 бр.

1. Наградата бира Шуменско 100% малц кен 0,5l (750 000 бр.) се печели при откриване на символ кен под капачката/езичето на участващите промо опаковки и се получава чрез предоставяне на печеливша капачка/езиче в някой от обозначените наградни центрове.

2. Наградата комплект барбекю инструменти може да бъде спечелена при регистрация на 2 уникални кода.

Комплектите барбекю инструменти (450 бр.) ще бъдат разпределени за спечелване чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер. Софтуерът ще изтегля печеливши на случаен принцип в периода на промоцията измежду всички участници, регистрирали успешно нужния брой уникални кодове, намиращи се под капачката/езичето на участващите в промоцията продукти Шуменско, съгласно т.4, за съответната награда.

Участникът разбира дали е спечелил комплект барбекю инструменти веднага след регистрацията на 2 кода от капачки/езичета. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

3. Наградата електрическо барбекю с опция за опушване (5 бр.) изисква регистрацията на минимум 10 уникални 8-символни кода за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.

Регистрираните печеливши кодове за комплект барбекю инструменти не участват в броя кодове, необходими за участие за спечелването на голяма награда – 1 от 5 електрически барбекюта с опция за опушване.

Един участник може да регистрира максимум 15 кода на ден.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите капачки/езичета на кен „Шуменско“ с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара