Спечелете 150 ваучера по 100 лв. за Fashion Days от бисквити Мираж

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 юли 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти МИРАЖ за поне 3.50 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Промоцията участват всички опаковки на следните артикули, а именно:

МИРАЖ Ягоди 178г бисквити
МИРАЖ Малини 178г бисквити
МИРАЖ Боровинки 178г бисквити
МИРАЖ Къпини 178г бисквити
МИРАЖ Смокини 178г бисквити

Механизъм на Играта:

1 Купи две кутии бисквити Мираж в периода на Играта за минимум общо 3,50 лв. (три лева и петдесет стотинки). Необходимо условие е закупуването на бисквити Мираж да бъде вписано на ЕДНА касова бележка (фискален бон), или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

2 Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти, участващи в промоцията, както и номера на касовата бележка, или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД, на интернет страницата  www.prestigepromo.bg и автоматично участваш в седмичните тегления на награди – 100 ваучера за покупки във Fashion Days, всеки на стойност 100лв.

3 За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

    Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер и имейл адрес за връзка с него;
    Да въведе всички цифри от номера на фискалния бон (касова бележка). Непълното въвеждане на номера на фискалния бон води до невалидна регистрация. Номерът на фискалния бон трябва да не участва в други игри, провеждани от организатора;
    Да въведе сумата от фискалния бон (касовата бележка)
    Да приложи снимка на фискалния бон във формат .PNG, .JPG, JPEG и HEIC, максимален размер на файла: 20 MB
    Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
        Ще запази и покаже фискалния бон (касовата бележка), регистрирани в Играта, на Организатора и на куриера за получаването на наградата;
        След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
        След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

При правилно регистриран номер на касова бележка в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация за награда.

След успешна регистрация на една касова бележа при условията на настоящата Игра, участникът автоматично ще участва в седмичните тегления на награди – ваучер за Fashion Days на стойност 100 лв., съгласно т. 6. Спечелилите награди ще бъдат обявявани в секция „Печеливши“ на www.prestigepromo.bg всяка седмица до края на играта.

В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да прави множество регистрации на касови бележки при условията на настоящата Игра с цел участие в Играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда. Един участник може да направи най-много 5 бр. регистрации в рамките на едно денонощие (24 часа). Един участник може да направи най-много 50 бр. регистрации общо за целия период на провеждане на Играта.

Наградите в Играта са общо 150 броя електронни ваучери за покупка във Fashion Days (www.fashiondays.bg), всеки с номинална стойност 100лв. (сто лева). Ваучерът за покупка може да се използва съгласно приложимите условия на Fashion Days, находящи се на www.fashiondays.bg или на https://www.fashiondays.bg/vouchers/gift-cards/.

Всеки участник има право да спечели 1 една награда (един брой електронен ваучер) за целия период на играта.

За участие в Играта за спечелване на награда e необходимо Участникът да регистрира една касова бележка, или фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД, при условията на настоящата Игра. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления за съответния вид награда.

Определянето на участниците, които печелят наградите, ще бъде извършено на случаен принцип по електронен път измежду всички надлежно регистрирани участници, съгласно настоящите Правила. За определянето на печелившите ще бъде използван широко употребяваният софтуерен фреймуърк (софтуерна рамка) – Laravel. Механиката на действие включва следните последователно осъществяващи се елементи: постъпват всички регистрирани кодове, отговарящи на условията, заложени през административния панел, кореспондиращ на съответния масив от данни; прилага се вградената в програмния език функция за разбъркване на елементите в масива от данни (shuffle PHP); резултатите се записват в нова колекция – масив от данни. Горепосочената функция за разбъркване представлява широко разпространен за целта „рандъм“ (на случаен принцип) генератор с алгоритъм Mersenne Twister, който на ниско ниво използва различни стойности от данните на процесора, на температурата му, на микровремето, тактовата честота и пр., както и чрез линейно повторение на матрицата над ограничено двоично поле F₂. С цел разпределение на наградите по точка 6.1. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

    Първо теглене (20.05.2024 г.) – 10 броя ваучери;
    Второ теглене (27.05.2024 г.) – 17 броя ваучери;
    Трето теглене (03.06.2024 г.) – 17 броя ваучери;
    Четвърто теглене (10.06.2024 г.) – 17 броя ваучери;
    Пето теглене (17.06.2024 г.) – 17 броя ваучери;
    Шесто теглене (24.06.2024 г.) – 17 броя ваучери;
    Седмо теглене (01.07.2024 г.) – 18 броя ваучери;
    Осмо теглене (08.07.2024 г.) – 18 броя ваучери;
    Девето теглене (16.07.2024 г.) – 19 броя ваучери;

При спечелване на награда, печелившият ще бъде информиран на посочения телефонен номер при регистрацията, както и ще бъде инструктиран как да получи спечелената награда. Всяка седмица на сайта www.prestigepromo.bg ще бъде обновяван списъкът с печеливши от предходната седмица. Оповестяването ще се извърши чрез изписване на част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез потвърждение на посочения телефонен номер при регистрацията. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат изпратени по email в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка. За лицата, които не разполагат с валиден email адрес, и уточнят това с организатора своевременно, ще бъде уточнен друг метод за доставка.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара