Спечелете ваучери по 200 лв. за Ozone, хладилни чанти с Apple Zu и престилки за BBQ

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 9 юни 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Zubrowka и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 1 брой водка или ликьор с търговската марка Zubrowka от следните видове или разфасовки: водка Zubrowka Czarna 0,7L, 40% vol., водка Zubrowka Biala 0,7L и 1L, 40% vol., водка Zubrowka Bison Grass 0,7L, 37,5% vol., ликьор Zubrowka Rose 0,7L, 30% vol., наричани по-долу „Продуктите“, независимо дали се предлагат на промоционална цена или не, в периода на Играта.

Продуктите по т.6. не са маркирани със специално означение за участие в Играта.

Продуктите ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа и извън периода на Играта, но регистрирането на касови бележки, участието в томболата и възможността за спечелване на награда ще бъде възможно само през периода на провеждане на Играта.

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

1.  Да има навършени 18 години и да отговаря на условията, предвидени в раздел III.

2. Да закупи в периода на провеждане на Играта, в съответния търговски обект, участващ в Играта, намиращ се на територията на Република България 1 /един/ брой водка или ликьор Zubrowka в следните видове или разфасовки: водка Zubrowka Czarna 0,7L, 40%vol., водка Zubrowka Biala 0,7L и 1L, 40% vol., водка Zubrowka Bison Grass 0,7L, 37,5% vol., ликьор Zubrowka Rose 0,7L, 30% vol ;

3. Да попълни задължителните полета с необходимите за участие в играта лични данни: име и фамилия, мобилен телефонен номер, да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 01.05.2024 г. до 23:59:59 часа на 09.06.2024 г. на следния сайт: http://promo.zubrowka.bg/;

4. Да регистрира номера на касовата бележка;

5. Да качи ясна снимка на касовата бележка на сайта на Играта: http://promo.zubrowka.bg/, от която недвусмислено да може да се определи, че в закупените от участника продукти, фигурира някой от Продуктите, описани по – горе, обектът, от който са закупени и номера на касовата бележка.

Организаторът си запазва правото да не допусне до участие участник, който е качил неясна снимка на касовата си бележка.

Една и съща касова бележка НЕ може да се използва от повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

Един участник може да спечели максимално по 1 /една/ награда от вид (1 бр. хладилна чанта с 6 бр. Apple Zu в нея,  1бр. престилка за BBQ и 1бр. ваучер от Ozone на стойност  200 лв.), независимо от броя на регистрираните касови бележки за целия период на играта.

Броят на касовите бонове, които даден участник има право да регистрира не е ограничен. Участниците, регистрирали повече от една касова бележка имат по – голям шанс да спечелят награда от Играта.

На касовата бележка трябва ясно да се вижда, че участникът е закупил някой от Продуктите, участващи в играта.

Всеки участник трябва да запази, до края на Играта, касовите бележки, които е регистрирал на сайта на  http://promo.zubrowka.bg/.  При предоставяне на наградата на спечелил участник, Организаторът или негов представител има право да изиска всички касови бележки, регистрирани от печелившия, като необходимо условие за получаване на наградата.

Количество и вид на наградите: 100 броя хладилни чанти с 6бр. Apple Zu в тях, 50 бр. престилки за BBQ и 20 броя ваучери от Ozone на стойност 200 лв. за целия период на играта. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта и на рекламните материали с действителните.

Тегленето на наградите се организира и провежда на няколко етапа, както следва:

a/ Теглене 1 (за периода 01.05. – 12.05.2024г.) – ще се извърши на 13.05.2024г. – теглене на печеливши за 30 бр. хладилни чанти с 6 бр. Apple ZU в тях, 15 бр.  престилки за BBQ, 6 бр. ваучера за Ozone на стойност 200 лв.

б/ Теглене 2 (за периода 13.05. – 26.05.2024г.) – ще се извърши на 27.05.2024г. – теглене на печеливши за 30 бр. хладилни чанти  с 6 бр. Apple ZU в тях, 15 бр.  престилки за BBQ, 6 бр. ваучера за Ozone на стойност 200 лв.

в/ Теглене 3 (за периода 27.05. – 09.06.2024г.) – ще се извърши на 10.06.2024г. – теглене на печеливши за 40 бр. хладилни чанти с 6 бр. Apple ZU в тях, 20 бр.  престилки за BBQ, 8 бр. ваучера за Ozone на стойност 200 лв.

За всяко теглене, ще бъдат изтеглени следните печеливши: по 30 печеливши за хладилна чанта с 6 бр.Apple Zuв нея и по 6 резерви, по 15 бр. печеливши за престилка за BBQ и по 4 резерви и по 6 печеливши за ваучери за Ozone на стойност 200 лв. и 3 резерви (общо за първите две тегления по т.18) и 40 печеливши за хладилна чанта с 6 бр.Apple Zu в нея и по 7 резерви, 20 бр. печеливши за престилка за BBQ и по 5 резерви и 8 печеливши за ваучери за Ozone на стойност 200 лв. и 3 резерви (за последното теглене по т.18)

Печелившите участници ще бъдат публикувани на уебсайта на Играта http://promo.zubrowka.bg/ с първото си име и последните пет цифри от регистрирания телефонен номер, в рамките на три дни от съответното теглене на наградите и информирани чрез телефонно обаждане от Организатора, в рамките на 15 календарни дни, от съответното теглене. За да бъдат спазени условията на настоящите правила за получаването на спечелената награда, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираната печеливша касова бележка за закупуването на продуктите, посочени в раздел IV, т. 6.

Доставките ще бъдат осъществявани, съгласно работното време на куриерските фирми. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара