Спечелете 5 броя 65“ телевизор SAMSUNG 4K и 2500 моментни награди от Nivea Men

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 14 юли 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Nivea Men за поне 20 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Купи продукти NIVEA MEN, регистрирай касовата бележка и спечели страхотни награди!

Можеш да спечелиш 1 от 2500 моментни награди и да участваш за 1 от 5 броя 65“ телевизор SAMSUNG 4K Ultra HD QLED! 

Играта се провежда в периода от 20.05.2024 г. до 14.07.2024 г., като участващи обекти за Играта са всички търговски обекти на територията на Република България, в които се продават продукти с марката „NIVEA MEN“. В играта може да участват всички потребители, закупили продукти с марка „NIVEA MEN“ на стойност минимум 20 лв. с ДДС независимо от търговския обект, от който са закупени. Детайли за Играта са
описани в РАЗДЕЛ 6.

В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA MEN“.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в настоящата Игра, са следните:
а. 5 броя 65-инчов телевизор SAMSUNG QE-65Q60C 4K Ultra HD QLED SMART TV, TIZEN (големи награди);
б. 2000 броя футболни топки NIVEA MEN (моментни награди);
в. 500 броя NIVEA MEN Crème, 30 ml (моменти награди).

При еднократна покупка на продукти NIVEA MEN на обща стойност минимум 20 лв. с ДДС от който и да е търговски обект в страната, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на една от наградите от т. 4.1. За да се регистрира, всеки клиент следва да влезе на http://www.nivea.bg/euro24 и да въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка, номер и дата на касов бон/фактура и да качи снимка на оригинал на съответния касов бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 20 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касов бон/фактура и да
даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие
в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на касовия бон/фактурата за извършената покупка на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 20 лв. с ДДС през периода на Играта следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник (идентифициран с две имена и имейл съгласно регистрацията си) има право да участва в Играта до 4 пъти в рамките на една календарна седмица, като за всяка регистрация качи снимка на касов бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA MEN, на стойност минимум 20 лв. с ДДС, от която и да е търговска верига в страната, различна от вече регистриран касов бон/фактура и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила. Всеки Участник може да спечели общо не повече от 1 моментна и 1 голяма награда, независимо от броя регистрирани различни касови бонове/фактури.

Наградите 2000 броя футболна топка NIVEA MEN 500 броя и NIVEA MEN Crème, 30 ml са
моментни и още при регистрацията си Участникът ще узнае дали е печеливш по отношение
на някоя от тях. Един регистриран Участник има право да спечели общо не повече от 1 от моментните награди и 1 от големите награди съгласно Раздел 7 от настоящите Официални правила.

В случай че Участник е спечелил моментна награда от Играта, то същият може да участва в
тегленето за голяма награда съгласно Раздел 7 от настоящите Официални правила без да се
налага да прави регистрация с нов касов бон/фактура освен ако не иска да увеличи
шансовете си да спечели голяма награда.

На 01.08.2024 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република
Интерактив“, ще бъдат изтеглени общо 5 (петима) печеливши Участници за големите награди в Играта, а именно 5 броя 65-инчов телевизор SAMSUNG QE-65Q60C 4K Ultra HD QLED SMART TV, TIZEN. Тегленето на големите награди се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org.

Заедно с имената на петимата печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на 5
(петима) резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите Участници се извършва
в следния ред – първо се изтеглят имената на 5 печеливши Участници, след което се изтеглят
имената на 5 резервни печеливши Участници.

Участниците, спечелили някоя от големите награди, а именно 5 броя 65-инчов телевизор SAMSUNG QE-65Q60C 4K Ultra HD QLED SMART TV, TIZEN, ще бъдат информирани в двуседмичен срок от обявяването им чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера или изпращане на e-mail от представител на Организатора, като следва да му предоставят адрес за доставка на съответно спечелената голяма награда.

Участниците, които са спечелили някоя от моментните награди, а именно 2000 броя футболна топка NIVEA MEN или 500 броя NIVEA MEN Crème, 30 ml, ще получат потвърждение за това по имейл от представител на Организатора в 21-дневен срок от обявяването им на http://www.nivea.bg/euro24, като следва да предоставят адрес за доставка на съответно спечелената моментна награда.

Всеки Участник има възможност да спечели общо не повече от една моментна и една
голяма награда от настоящата Игра. В случай че Участник бъде изтеглен повече от два пъти със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящите Официални правила.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара