Спечелете еспресо машини, преносими кафе сетове, чашки и билет за Untold 2024

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 12 юни 2024

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта и/или покупка на продукти Costa Coffee за поне 11 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията„Участвай за награди и създавай епични моменти с Costa Coffee“ се организира и провежда на територията на Република България.

За участие в Промоцията с възможност за спечелване на награда по част 7, Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговска марка COSTA, разпространявани в търговската мрежа в България и предназначение за приготвяне на кафе-напитки у дома (Касови бележки с включен закупен готов продукт - приготвена на място напитка CоstaCoffeeот заведение/магазин няма да бъдат зачитани):

    Costa Coffee 1кг Bright Blend зърна
    Costa Coffee 1кг Signature Medium зърна
    Costa Coffee 1кг Signature Dark зърна
    Costa Coffee 1кг Crema зърна
    Costa Coffee 1кг Crema Rich зърна
    Costa Coffee 1кг Crema Velvet зърна
    Costa Coffee 1кг Crema Intense зърна
    200 гр. Costa coffee мляно Signature Medium
    200 гр. Costa coffee мляно Crema Blend
    200 гр. Costa coffee мляно Signature Dark
    200 гр. Costa coffee мляно Decaf без кофеиново
    200 гр. Costa coffee мляно Columbia
    200 гр. Costa coffee мляно Bright Blend
    Кутия Costa coffee Espresso съвместими с Dolce Gusto капсули 16 бр,
    Кутия Costa coffee Cappuccino съвместими с Dolce Gusto капсули 16 бр,
    Кутия Costa coffee Signature Blend съвместими с Nespresso капсули 10 бр,
    Кутия Costa coffee Warming Blend съвместими с Nespresso капсули 10 бр,
    Кутия Costa coffee Colombia 100% Arabica съвместими с Nespressoкапсули 10 бр,
    Кутия Costa coffee Bright Blend 100% Arabica съвместими с Nespressoкапсули 10 бр.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията с регистрация на касова бележка за закупени Участващи продукти на стойност поне 11 лв. в една касова бележка, са следните:

1. Costa coffee сет с лимитирани чаши – включващ 2 бр. стъклени чаши и 2 бр. Кутия капсули Costa coffee съвместими с Nespresso - 150 броя

2. Преносим кафе сет - включващ кафе машина Wacaco, калъф за кафемашината и капсули, 2бр. Кутия капсули Costa coffee съвместими с Nespresso - 50 броя

3. Еспресо кафемашина – 3 броя

НГРАДИ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОКУПКА:

Награда, която ще бъде изтеглена чрез томбола на случаен принцип след края на Промоцията, като за участие в разпределението на тази награда НЕ се изисква покупка на Участващ продукт:

    1 брой награда – Двоен ВИП билет за фестивал Untold 2024, провеждащ се в Клуж, Румъния на 8-11 август

Участници в томболата за награда по точка 7.2. ще бъдат всички потребители отговарящи на условията на Част 4 от настоящите Официални правила и изпълнили и условията в ЧАСТ 9. 

МЕХАНИЗЪМ НАГРАДИ ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ, като за тази награда НЕ се изисква покупка на Участващ продукт:

* Costa Coffee промо сет – включващ 2 чаши CostaCoffee, 2 бр. Кутия капсули Costacoffee съвместими с Nespresso, Moninсет – 100 броя

Всеки потребител, който отговаря на изискванията за право на участие съгласно част 4 и на останалите изисквания от тези правила, може да участва в Промоцията, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

1. Закупи Участващ/-и продукт/-и (посочени в част 6 по-горе), в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 11 лв;

2. Регистрира касовата бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес http://bg.costacoffee.com/promo в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

    Две имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 16 от настоящите правила.

    Снимка* на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и часа ѝ (датата на покупката на Участващ продукт следва да е в периода на Промоцията), участващият продукт и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например "артикул 1", "артикул 2" и т.н. няма да бъдат приемани при участие.

*Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната сума за участие;

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

3. След всяка регистрация по точка 8.1.2, Участникът разбира дали и каква награда е изтеглена. В случай че не печели, се изписва съобщение за това.

В случай че след регистрацията е отбелязана награда, Организаторът пристъпва към извършване на ръчна проверка на регистрацията, вкл. регистрираната касова бележка и данни за покупката, с цел установяване дали същата съответства на тези правила и условията за предоставяне на наградата. Участникът получава и информативен имейл за това.

Важно! В рамките на 5 работни дни след регистрацията и получаването на информативния имейл, Партньорът или Организаторът извършват проверка дали е налице валидна регистрация, направена в съответствие с тези правила, вкл. регистрирана касова бележка отговаряща на изискванията, посочени в тези правила. В случай че проверката установи уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с тези правила, Партньорът или Организаторът изпращат потвърдителен имейл за спечелената награда, като с този имейл се посочва и информация за доставката на наградата (повече информация за доставката - в т. 9.2).

В случай на невалидна/несъответстваща с тези правила регистрация, участникът получава имейл, който го информира за несъответствието на неговата регистрация с настоящите официални правила и в този случай награда не се предоставя.

Всеки потребител има дневен лимит за регистрации, равняващ се на 3 участия с уникална касова бележка. Този дневен лимит се рестартира на всеки 24 ч. (00:01ч.) през целия период на Промоцията.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ЗА НАГРАДА ОТ ТОЧКА 7.2 – ДВОЕН ВИП БИЛЕТ ЗА ФЕСТИВАЛА UNTOLD

Участието за Награда от точка 7.2. на Промоцията е индивидуално и НЕ е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки потребител, който отговаря на условията по част 4 по-горе и който желае да участва и отговаря на останалите изискванията на настоящите Правила, е необходимо да се регистрира на http://bg.costacoffee.com/promo, в Периода на Промоцията по т. 5.2., като

Посочи трите си имена, телефон за контакт, имейл адрес (Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 16 от настоящите правила); и

Качи, в обозначеното за това поле, авторска снимка на чаша със своето CostaCoffee кафе.

Със споделянето на авторска снимка, Участникът декларира, че качената снимка е негова авторска и притежава всички необходими за заснемане и използване на снимките и изображенията в тях права и не засяга права на интелектуална собственост, защита на личните данни или каквито и да е други права на трети лица и дава изричното си съгласие това съдържание да бъде използвано от Организатора и Партньора.

Тегленето на печелившия на наградата по т. 7.2. ще бъде на 10 юни 2024 г. Печелившият участник се определя на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер, като тегленето ще бъде записано. Името на победителя ще бъдат публикувано в сайта https://promo.bg.costacoffee.com/ не по-късно от 13.06.2024 г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА НАГРАДИ “ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ”

Участието за наградата „CostaCoffee промо сет“ НЕ изисква покупка от страна на участника, който участва за нея:

    Всеки участник, след регистрация по точка 8.1.2 в информативния имейл за регистрацията ще получи специален персонализиран линк към Промоцията.

    При собствено желание, участникът може да разпространи линка сред свои познати, като ги покани да участват в Промоцията

    Всяка последваща уникална и валидна регистрация с друг имейл, различен от този на участника, спрямо ЧАСТ 8. от настоящите правила, направена от персонализирания линк, трупа точки на Участника

    При достигане на общ брой 10 точки – 10 уникални регистрации посредством персонализирания линк, участникът има възможност да спечели „CostaCoffee промо сет“

Натрупаните точки от регистрации посредством персонализиран линк ще бъдат проверени след края на Промоцията, но не по-късно 16.06.2024 г.

Първите 100 участници, изпълнили гореописаните условия за участие за награда по точка 7.3. ще имат възможност да се включат в тази механика, след преминаването на тази бройка (с достигане до 10 точки), участниците ще бъдат уведомени.

При спечелване на награда и получен потвърдителен имейл за спечелена награда, представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон след преминалата проверка (в рамките на 5 работни дни след изпращането на информативния имейл), с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата , а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 5 дни, след като представител на Партньора се е свързал с него. 

Наградите по т.7.1. и 7.3. ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изпращане на потвърдителен мейл за спечелена награда до печеливш участник, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес. В противен случай Организаторът не дължи предоставяне на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара