Спечелете за тест 50 серума за лице L’OREAL PARIS Bright Reveal

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 7 април 2024

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

В периода 02.04. - 07.04.2024 г. може да се регистрирате в активността Тест на продукт. 50 участника от регистриралите се ще получат за безплатeн тест L’OREAL PARIS Bright Reveal серум за лице с ниацинамид против тъмни петна, 30 ml. Те ще бъдат определени на случаен томболен принцип измежду всички регистрирали се.

Избран участник в Тест на продукт може да получи само една награда. Съответно, избраните участници, които ще тестват продукта, ще са общо петдесет.

Полученият продукт за тест не може да бъде заменен с паричната му равностойност или с друга награда.

След изтичане на посочения срок за регистрация в Тест на продукт не се приемат повече записвания за участие. Участниците, на които ще бъде изпратен продуктът за тест, се избират
на случаен томболен принцип. Тяхната бройка отговаря точно на бройката продукти (50 бр.),
обявени за тест от страна на Организатора.

След определяне на участниците в Тест на продукт в срок до 10.04.2024 г. те ще получат на
посочения от тях имейл съобщение, че за избрани за участие в тест на продукт. В имейла ще
бъде посочена датата, до която спечелилия участник ще получи своя продукт. Продуктът за
тест се изпраща единствено на пощенски адрес в рамките на Република България, който
участникът е посочил в имейл, след като е уведомен, че е избран за участие в тест на продукт.
Всеки участник носи сам отговорност за верността на подадените от него данни за контакт,
които е подал в при регистрация в теста на продукт.

В срок до 12.04.2024г. (включително) Организаторът „дм България“ ЕООД изпраща данните
на печелившите участници към Съорганизатора с цел физическо изпращане на наградите от
страна на Съорганизатора. След изпращането на данните за печелившите участници,
Съорганизаторът е изцяло отговорен за изпращането на наградите до последните.

Предпоставка за участие в Тест на продукт e реалното съществуване на данните за контакт,
както и условието, че те наистина принадлежат на регистриралия се участник. Многократното
участие на едно и също лице не е възможно.

След потвърждаване на участие в Тест на продукт участникът получава по имейл и линк,
който води към форма за оценяване на продукта в онлайн магазина на dm. Участникът ще
бъде помолен да даде своето мнение за тествания продукт, но без да бъде изрично
задължаван да направи това.

Регистрацията в активността Тест на продукт за тестване на продукт е безплатна и не е
обвързана с покупка от страна на участника. За участие в активността Тест на продукт могат да
се регистрират всички лица, навършили 16 години, които са живущи на територията на
Република България.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара