Спечелете Apple iPhone 15, Apple AirPods и електронни четци Kindle от Jameson

 

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 април 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Jameson и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За да участва в Играта, Участникът следва:

- да е прочел и да се е съгласил с Общите условия на Играта;

- да е закупил някой от следните продукти на Jameson: бутилка Jameson Original (0.7L, 1L, 4L
или 5L), Jameson Original + 2 чаши 0,7L; Jameson Caskmates Stout 0,7L; Jameson Caskmates IPA
0,7L; Jameson Crested 0,7L; Jameson Black Barrel 0,7L; Jameson Black Barrel + 2 чаши 0,7L;
Jameson 18 0,7L, в периода на провеждане на Играта;

- да е регистрирал касовата бележка за покупката от търговски обект в България като предостави
следните лични данни при регистрацията – три имена, email адрес, телефон за връзка;

- да е качил снимка на касовата бележка в сайта jamesonpromo.com

Всеки участник в Играта има право на неограничен брой участия. Не се допуска участие от
фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за победа.
При основателно съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно едностранно да
дисквалифицира участници.

Всеки Участник играе от свое име и следва да получи наградата лично или чрез
упълномощено от него лице, ако бъде избран.

В играта ще бъдат подарени следните награди:
2 бр. Apple iPhone 15
4 бр. Apple AirPods (3-то поколение)
8 бр. kindle електронен четец

Победителите в Играта се определят на случаен принцип чрез теглене в присъствието на
комисия, състояща се от 2 лица, която удостоверява резултатите в протокол. Тегленето на
победителите ще се извърши на 19.04.2024 г.

ВАЖНО!
С цел избягване на всякакво съмнение, всеки участник може да спечели само един брой и вид
от раздаваните награди, независимо от обстоятелството, че може да бъде изтеглен
неколкократно като Победител поради участие с повече от един регистриран фискален
бон. В случай че Участник, който вече е бил избран за Победител за съответната награда
по реда на изтеглянето й, същият няма право да получи награда от друг вид. В този случай
Организаторът определя по реда на т. 6.3. друг Победител на негово място. Принцип в
Играта е „участникът получава наградата, за която е бил определен като Победител
първоначално“.

След всяко теглене Спечелилите участници ще бъдат уведомени по телефон и/или мейл, в
срок до 7 дни от тегленето.

Печелившите участници следва да отговорят в срок до 3 дни от поканата на Организатора,
като предоставят своите данни за доставка на наградата (три имена, ЕГН, адрес за доставка и
телефон за връзка).

Наградата се изпраща по куриер на посочения от Печелившия участник адрес, на територията
на Република България, в срок до две работни седмици, считано от датата на тегленето, като
разходите са за сметка на Организатора. 

Наградата се предоставя срещу представяне на документ за самоличност, регистрирания в
Играта касов бон за извършената покупка, с който Участникът е бил определен за Победител и
подпис или от надлежно упълномощено лице, предварително посочено в личното съобщение, с
което се предоставят данни за доставката.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара