Спечелете смартфон iPhone 15, гимбал за телефон Insta360 и статив Cellularline

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 март 2024

Как се участва:

Чрез качване на видео в TikTok.

Пълни правила:

Играта се провежда в платформата TikTok https://www.tiktok.com

Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице от 14-годишна възраст до 19-годишна възраст, посещаващо учебно заведение, с постоянен адрес в Република България.

Участието в Играта не е обвързано с покупка и е доброволно.

Всеки, желаещ да участва в Играта, трябва да изпълни следните условия:

- Да се регистрира или да има валидна регистрация в платформата Tik Tok (съгласно правилата на сайта);

- Да се запознае с образователното съдържание на тема финансова грамотност, създадено от Банка ДСК в партньорство с експерти в областта на финансовото образование на децата от SmartMoney Kids, и публикувано на корпоративния сайт: https://dskbank.bg/dsk-teen-talk/students- Да създаде свое авторско видео на тема „Най-лошия финансов съвет, който съм получавал“ и го публикува в личния си TikTok профил, като използва   #teentalk2024

- Да приеме настоящите Общи условия, които ще бъдат публикувани на: https://dskbank.bg/dsk-teen-talk/students; използването на #teentalk2024 от Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Общи условия.

Всеки Участник може да участва с едно видео в Играта.

При определяне на печелившите ще бъдат взимани предвид видеата само на участници в Играта, изпълнили гореизброените условия, в рамките на периода, в който се провежда Играта.

Участието в Играта дава възможност на трима участници да спечелят една от наградите:        

- Смартфон Apple - iPhone 15, 6.1'', 128GB, Green – 1/един/ брой;
- Гимбал за смартфон Insta360 - Flow AI, Stone Gray – 1 /един/ брой;
- Статив Cellularline - Pro Multicolor, LED ринг, за телефон, черен – 1 /един/ брой.

Видеата следва да бъдат публикувани в TikTok от момента на започване на Играта в TikTok на в 00:00ч. на 05.03.2024 г. най-късно до 23:59 часа на 31.03.2024 г (неделя). Видеа, публикувани след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

В периода 01.04.2024г. – 14.04.2024г. ще се проведе журиране, в което ще участват инфлуенсърите Станислав Койчев и Стефания Димитрова, които ще изберат трима победители, на база релевантност към темата и креативно изпълнение.

Печелившите Участници ще бъдат обявени до 16.04.2024 г. в Instagram профила на Банка ДСК (https://www.instagram.com/dsk_bank/), както и на сайта на https://dskbank.bg/. При обявяването на печелившите ще сa инициалите им и наградите, които печелят. Името на печелившия участник и наградата, която печели, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Банка ДСК АД (www.dskbank.bg) след свързване и изрично потвърждение от страна на Участника и на негов родител/ настойник, ако е под 18-годишна възраст, че са съгласни с това публикуване.

След определяне на печелившите Участници, журито определя  и още 6 /шестима/ резервни печеливши Участници. Резервните печеливши Участници може да заместят предходните изтеглени, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата и/или не изпълнят изискванията на тези Общи условия за получаване на наградата.

Спечелилите Участници ще получат лично съобщение на техния профил до 17.04.2024 г., в което ще е посочено и вида на спечелената награда.

25. Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три.) работни дни след теглене на наградите, губи правото си да получи своята награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът следва да достави наградите със съдействието на куриер в срок от 7 (седем) работни дни след получаването от страна на Организатора на данни за адрес за доставка на печелившите Участници.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара