Спечелете проектори модел ACER X118HP SVGA и безплатни бири от Ариана

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 април 2024

Как се участва:

Чрез покупка на промоционални продукти Ариана и регистрация на код.

Пълни правила:

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са общо 935 010, от които:
- 935 000 броя кена Ариана Светло 0.5л.
- 10 броя проектори модел ACER X118HP SVGA White с уникален Ариана дизайн, в комплект с екран на стойка ESTILLO 

Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е
необходимо:
1. Да закупи Ариана Светло кен 0.5л с промоционален дизайн или стъклена бутилка Ариана
Светло 0.5л с промоционален етикет

В Играта не участва промоционален пакет „За споделени слънчеви моменти”, състоящ се от 6
бр. Ариана Светло кен 0.5л.

Да провери символа под капачката на бутилката или езичето на кена.

В случай че символът под капачката на стъклената бутилка или езичето на кена е „Печелиш
Ариана кен“ или „кен Ариана“, да посети https://ariana.bg/promo, където може да види списък на
Наградните центрове, от които да получи наградата си срещу предаване на печелившата капачка
на бутилката или печелившето езиче от кен. В случай че наличностите в търговските обекти не
достигат, спечелилите могат да потърсят наградите си в друг обозначен със стикер Награден център.

Списъкът с Наградните центрове на https://ariana.bg/promo, може да бъде актуализиран при
необходимост. Един участник в Играта може да размени до 6 печеливши капачки и/ или езичета на ден за награди в един Награден център.

Капачките на стъклена бутилка Ариана Светло 0.5л, под които има изписано „Печелиш
Ариана кен“, печелят 1 брой кен Ариана Светло 0.5л. Езичетата на кеновете, под които има изписано „кен Ариана“, печелят 1 брой кен Ариана Светло 0.5л. 

В случай че символът под капачката на стъклената бутилка или езичето на кена е уникален код
от 6 символа, включващ цифри и букви, да посети https://ariana.bg/promo, където може да регистрира уникалните кодове, за да участва в тегленето за 1 от 10 броя Проектори с Ариана
дизайн.

Участникът трябва да регистрира 10 (десет) уникални кода, за да участва с 1 валидно участие в
томболата за един Проектор с уникален Ариана дизайн.

Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Играта –
наведнъж или на няколко пъти.

Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, с което увеличава
шансовете си в томболата за награди, но един (1) участник може да спечели само един Проектор с Ариана дизайн за целия период на Играта.

Един уникален код може да се регистрира само веднъж.

Тегленето на 10 бр. Проектори с Ариана дизайн ще се извърши на произволен принцип чрез
томбола в присъствието на двама представители на Организатора и един на рекламната агенция,
съдействаща на Организатора при провеждането на Играта – Xplora.

На 10.05.2024 г. на сайта https://ariana.bg/promo Организаторът ще обяви победителите на 10
бр. Проектори с Ариана дизайн чрез публикуване на техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри и уникалните кодове, с които са участвали в тегленето.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара