Спечелете телевизор Philips и 39 колонки от Dancing Stars

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 28 май 2024

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Играта се провежда на територията на Република България на подстраница на предаването „Dancing Stars“.

Всяка седмица в сряда в 12:00 часа на посочената подстраница ще бъде публикуван един въпрос, пряко свързани със съдържанието на предаването „Dancing Stars“.

Всеки желаещ да участва в Играта трябва да отговори на поставения въпрос до 12:00 часа на следващата сряда и да се регистрира за участие в Играта. Всеки един регистриран участник
може да отговаря на поставения въпрос по веднъж всеки ден и до седем пъти на седмица.

В Играта може да участва всяко физическо лице на възраст над 18 години. Регистрацията за участие става чрез попълване на регистрационна форма с данни за контакт, които включват:
име, фамилия и актуален имейл. Всеки актуален имейл дава право на регистриран участник в
Играта "Топ Отбор“ да се включи в томболата за награда. Всеки участник, с участието си в
Играта, се съгласява да предостави исканите в регистрационната форма данни/име, фамилия,
имейл/, да приеме настоящите Официални правила. Регистрации, неотговарящи на този
критерий, се приемат за нереални и не участват в томболата за наградата.

Наградите са три седмични и една голяма в края на предаването „Dancing Stars“, като могат
да бъдат предоставени само на участници в Играта, който отговарят на условията описани в
раздел IV на настоящите официални правила.

Наградите на Играта са:
Голяма награда: Телевизор PHILIPS 50PUS7956 4K Ultra HD LED 1 (един);
Седмични награди: Bluetooth колонка с радио & MP3 player, Цвят: оранжев, общо за целия срок
на Играта 39 (тридесет и девет);

Тегленето на наградите ще бъде извършвано от представители на Организатора, на случаен принцип, чрез томбола. Тегленето на седмичните награди се извършва всяка сряда измежду
всички участници в Играта, които са се регистрирали за съответната седмица. Ще бъдат
извършени общо 13 тегления на седмични награди, за всяка от игровите седмици на Играта.

Тегленето на голямата награда ще бъде осъществено в края на предаването „Dancing Stars“ измежду всички участници, регистрирали се за участие за целия срок на Играта. 

Организацията по получаване на наградите се осъществява от Организатора, който установява контакт с печелившите участници на посочените от последните имейл в регистрационната форма за участие в Играта.

В случай, че Организаторът не успее да се свърже с Победителя на посочения имейл до 24
часа от обявяването му, то Организаторът има право да изтегли нов печеливш и да приложи
горепосочените действия наново.

За да получи своята награда съответният печеливш участник следва да удостовери пред
Организатора, че е на възраст над 18 (осемнадесет) години. Печелившият Участник трябва да
подпише приемо-предавателен протокол, че приема Голямата награда и ще се възползва от
нея, в рамките на посочените по-горе условия.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара