Спечелете 5 броя спа почивка в хотел Белчински извор за двама

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 29 март 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Maggi за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА MAGGI®

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI®, предлагани на територията на България.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо:

- 5 броя ваучери за спа почивка в хотел Белчински извор за двама (един ваучер е на стойност 500лв, който важи за две нощувки със закуска, без дните петък-събота, като печелившият има право да доплати различни дни или допълнителни нощувки и хранения, и специфични спа процедури/зони, не влизащи в стандартния пакет нощувка със закуска в двойна стая)

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи продукти под марката MAGGI® в т.3, на стойност минимум 5лв.(пет лева) в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена  само в периода на Играта, посочен в т. 2 (1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефонен номер и номер на фискален/и бон/ове или фактура/и, снимка на фискалния/те бон/ове или фактура/и на интернет адрес www.nestle.bg/bg/MAGGI_SPA(„Сайта на Играта“), за да се регистрира за Играта. С регистрацията, участникът приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва еднократно, само в една Игра с продукти MAGGI®, организирана в периода 01.02.2024 г. - 29.02.2024 г.

След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта, като задължително прикрепя снимка на  тях. Снимките трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове или фактура/и трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху или около тях. Ако снимката не е четима и/или фискалният бон/фактура не е заснет в цялост или има закрити участъци, или покупката не отговаря на минималната стойност и вида продукти от участващите, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

В случай на евентуален проблем, в момента на регистрацията на сайта, моля да пишете на office@parida.net , както и на телефон 0886620434 където екип на нашия партньор “Парида“ ще съдейства  с директна регистрация на сайта www.nestle.bg.:

Един участник може да участва с един фискален бон/ фактура само веднъж. Участникът има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/ фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/ фактури.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/фактури, с които е участвал, 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

След приключване на Играта (23.59ч. на 29.02.2024г.) ще бъде извършено теглене на печелившите чрез специализиран софтуер на случаен принцип и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши и 3 (трима) резервни участници, в случай, че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Първо ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши за награда ваучер за спа почивка на стойност 500лв. (петстотин лева) всяка и 3 (трима) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от изтеглените петима печеливши.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на 13.03.2024г. на сайта на играта www.nestle.bg/bg/MAGGI_SPA

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора и/или на Агенцията може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка с доставката на наградата.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон/фактура, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара