Спечелете лаптоп Apple, телефони iPhone 15 и 294 карти Edenred със 100 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 24 март 2024

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта и/или покупка на промоционален Chio продукт и регистрация на код.

Пълни правила:

Играта има две механики за участие, с различни изисквания за участие, различни периоди на провеждане и съответно различни награди. Едната от механиките за участие е обвързана с покупка на продукт, предлаган от Организатора, а другата не е обвързана с покупка на продукт.

Период на Играта: по всяка от двете механики на Играта има различни периоди за участие и същите са както следва:

Периодът за участие в Играта по механика № 1, участието в която е обвързано с покупка на продукт и се участва за дневни награди (предплатена карта за пазаруване на стойност 100 лв. (сто лева) от платформата Edenred), е от 05.02.2024 г. до 24.03.2024 г. или изчерпване количествата на участващите в Играта продукти.

Изчерпването в търговската мрежа на участващите в Играта продукти преди 24.03.2024 г. не влияе на възможността потребител, който е закупил продукт преди изчерпването му, да участва в Играта в посочения период от 05.02.2024 г. до 24.03.2024 г.

Периодът за участие в Играта по механика № 2, участието в която не е обвързано с покупка на продукт и се участва за седмични награди (смартфон Apple iPhone 15, 128 GB, 5G, black) и за голямата награда ( лаптоп Apple MacBook Air 13”, True Tone, 8GB, 256 GB, silver) е от 05.02.2024 до 07.04.2024 г. (9 седмици).

Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за дееспособни физически лица, навършили 18 годишна възраст, с изключение на служителите на „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, служителите на рекламните агенции, взели участие в рекламната кампания на Играта, както и членовете на семействата на всички горепосочени лица (съпрузи, деца и родители)

За участие в Играта е необходимо участниците да си направят регистрация на уебсайта www.chio.bg , при която регистрация се създава личен профил на участника. Със създадения личен профил участникът може да участва в двете механики на Играта, като за участието си в съответната механика на Играта следва да бъдат изпълнени и останалите условия за участие в съответната механика на Играта. За регистрацията на личен профил е нужно да бъдат предоставени електронна поща, две имена и телефонен номер на лицето. За регистрацията е необходимо участникът да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта.

Играта включва две механики за участие:

Механика №1 за участие в тегления за дневни награди: дневни награди – общо 294 бр. предплатена карта за пазаруване на стойност 100 лв. (сто лева) от платформата Edenred. Общият брой награди е разпределен по равно за всеки ден от периода на Играта по Механика № 1, както следва: по 6 бр. всеки ден.

Механика №2 за участие в теглене за седмични награди и голяма награда: седмични награди – общо 9 бр. смартфон Apple iPhone 15, 128 GB, 5G, black; голяма награда – 1 бр. лаптоп Apple MacBook Air 13”, True Tone, 8GB, 256 GB, silver;

МЕХАНИКА №1 за участие в тегления за дневни награди.

За участие в тегленето за спечелване на дневни награди от Механика № 1 се изисква потребителят да си направи регистрация като създаде свой потребителски профил на сайта на www.chio.bg, при която регистрация предоставя данни за негови електронна поща, две имена и телефонен номер и дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта чрез използване на поле за отметка . Участието в Играта за спечелване на награди от Механика №1 е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

За да участва в Играта за спечелване на награда от Механика №1 потребителят трябва да закупи поне един продукт от участващите в промоцията продукти Chio в периода от 05.02.2024 г. до 24.03.2024 г. Всички промоционални опаковки с продукти, участващи в Играта за спечелване на награди от Механика № 1, са маркирани с промолента, указваща Играта, неразривна част от опаковката. Върху промолентата присъства QR код, който служи за пряк път до уеб страницата, където се провежда Играта.

Задната страна на промоционалните опаковки съдържа уникален 14 цифрен код обозначен с “ПРОМОКОД:…”. За да участват в тегленията за дневни награди, участниците трябва, след вход в потребителския си профил на сайта www.chio.bg, да регистрират 14 цифрения код обозначен с „ПРОМОКОД:…“. Всеки 14 цифрен код може да бъде регистриран само веднъж. Регистрираният код участва във всички тегления за дневни награди до спечелване на награда с него или до последното теглене на дневни награди от Играта, което от двете обстоятелства настъпи първо. Всеки код, изтеглен като печеливш за дневна награда, отпада от следващите тегления. С всеки код може да се спечели само една награда.

Продуктите Chio, които участват в промоционалната кампания (Играта по Механика № 1) са следните:

Чио чипс 140г барбекю (10/k)
Чио чипс 140г пиле (10/k)
Чио чипс 140г сол (10/k)
Чио чипс 140г сирене (10/k)
Чио чипс 140г гъби (10/k)
Чио чипс 140г паприка (10/k)
Чио чипс 140г сметана и лук (10/k)
Чио чипс 60г паприка (12/k)
Чио чипс 60г сол (12/k)
Чио чипс 60г сметана и лук (12/k)в
Чио чипс 200г сол (8/k)
Чио чипс 200г сметана и лук (8/k)
Чио чипс 255г паприка (6/k)
Чио чипс 255г сол (6/k)
Чио чипс 255г сметана и лук (6/k)
Чио чипс Интенс 120г сладка паприка
Чио чипс Интенс 120г кетчуп
Чио чипс Интенс 120г морска сол
Чио чипс Интенс 120г сметана и билки
Чио чипс Интенс 120г пикантно пиле
Чио чипс Интенс 190г морска сол (8/k)
Чио Чипс Интенс 190г сметана и магданоз (8/k)
Чио чипс от леща 65г паприка (20/k)
Чио чипс от леща 65г сметана и лук (20/k)
Чио Пелети 45г сол (21/k)
Чио Снакс 60г пиле
Чио Снакс 80г сирене (12/к)

В промоционалната кампания участват само продукти Chio с промоционална опаковка, обозначена с промолента и съдържащи промокод. Общият брой на всички промоционални опаковки с продукти е 2,003,742.

Получаване на награда от Механика № 1: всички спечелени награди, при изпълнение на посочените по-долу условия, ще бъдат изпратени до адрес на територията на Република България, посочен от съответния участник, спечелил награда.

За спечелването на наградата на спечелилия участник ще му бъде изпратен уведомителен имейл, в срок от 10 дни от тегленето на наградите.  Участникът, спечелил наградата, следва в срок от 10 дни от получаване на уведомителния имейл да върне отговор на същия с данни за точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, снимка на печелившата опаковка от продукт, ясно показваща 14 цифрения код, който потребителят е регистрирал на сайта и с който печели своята награда и телефон за контакт.

С изпращането на снимката на печелившата опаковка от продукт, ясно показваща 14 цифрения код, който потребителят е регистрирал на сайта и с който печели своята награда, потребителят/участникът валидира правото си да получи спечелената награда.

Спечелената награда се получава лично от спечелилия я участник или чрез упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Предаването и приемането на спечелената награда се извършва с куриер до посочения от спечелилия участник адрес на територията на Република България. При получаването на наградата от Механика № 1 участникът следва да подпише приемо-предавателен протокол за получаване на наградата, предоставена му от куриера. При предаване на наградата куриерът изисква лична карта на получателя за идентификацията му като лице, имащо право да получи наградата и изисква от получателя да подпише приемо-предавателен протокол за получаване на наградата.

Спечелилите награда участници се обявяват и на уебсайта www.chio.bg като се посочват две имена и дата на изтегляне. С участието си в Играта всеки участник дава съгласието си при спечелване на награда да бъдат обявени двете му имена на уебсайта www.chio.bg.

Наградите по Механика № 1 са облагаеми с окончателен данък по ЗДДФЛ. С приемането на награда от Играта по Механика № 1 получателят й се счита запознат с чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ и другите приложими разпоредби на ЗДДФЛ относно данъчното облагане на сумата на придобитите награди от физически лица. Организаторът ще декларира сумите на спечелените награди пред НАП за съответния период като ще заплати дължимия данък за своя сметка от името на спечелилия наградата участник като данъчно задължено лице.

МЕХАНИКА №2 за участие в теглене за седмична и/или голяма награда. Участието в Играта по Механика № 2 не е обвързано с покупка на продукт.

За участие в тегленето за спечелване на седмични награди и/или голяма награда от Механика № 2 се изисква потребителят да си направи регистрация на сайта на www.chio.bg, при която регистрация предоставя данни за негови електронна поща, две имена и телефонен номер и дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта чрез използване на поле за отметка.

За да участва в тегленето за спечелване на седмичните награди и/или голямата награда от Механика № 2 потребителят, който вече се е регистрирал на сайта www.chio.bg и е влезнал в профила си трябва успешно да стартира Play бутона на сайта www.chio.bg, като по този начин участва в Играта по Механика № 2 за спечелването на голямата и/или седмична награда. При всяко успешно стартиране, потребителят бива уведомен, че опитът му е успешен, чрез служебно съобщение на сайта. От профила си на сайта, който всеки участник създава индивидуално и по свое желание, участникът може да  следи  хронологията на успешно стартиране на Play бутона. Всеки участник ( с профил) има право само по 1 път на ден (за 24 часа от 00:00 часа до 23:59 часа на съответния ден от периода за участие в Играта по Механика № 2) да стартира Play бутона на сайта в Играта по механика № 2, като при повторен опит за стартиране на Play бутона в рамките на деня системата няма да му позволи Play бутона на сайта да бъде стартиран повторно. Всяко следващо (след първото) успешно стартиране на Play бутона увеличава шансовете на участника за спечелване на голямата и/или седмичните награди, защото при тегленето на съответната награда всеки участник участва с броя стартирания на Play бутона на уебсайта.

С всяко стартиране на Play бутона участникът участва във всяко от тегленията за седмични награди и за голямата награда, като във всяко теглене участва с броя стартирания на Play бутона, направени от участника до края на седмицата предхождаща датата на съответното теглене. Един участник може да спечели само една от седмичните награди и/или голямата награда.

Печелившите на седмичните награди ще се теглят всеки вторник в период от девет поредни седмици, като първото теглене е на дата 13.02.2024 г. Подробните характеристики на наградата са описани в точка 8.2.

На 09.04.2024 г. ще бъде изтеглена голямата награда – 1 бр. лаптоп Apple MacBook Air 13”, True Tone, 8GB, 256 GB, silver, като подробните характеристики на наградата са описани в точка 8.2. При тегленето на седмичните и голямата награда ще бъдат изтеглени по 3 резервни участници.

За спечелването на съответната награда спечелилият я участник ще бъде уведомен с телефонно обаждане на посочения от него телефонен номер и ще му бъде изпратен уведомителен имейл, в срок от 10 дни от тегленето за съответната награда. В имейла, с който участникът се уведомява за спечелване на седмичната или голяма награда Организаторът изпраща като прикачен файл и формуляр на декларация за получаване на наградата, като участникът спечелил наградата следва в срок от 10 дни от получаване на уведомителния имейл да върне отговор на същия с данни за точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и като прикачен файл към отговора да изпрати декларацията за получаване на наградата с попълнени данни за неговите три имена, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП, БУЛСТАТ на физическо лице, постоянен адрес по лична карта и телефон за контакт (без подпис на декларацията), която декларация ще му бъде предоставена за подпис при получаване на наградата.

Награден фонд от Механика № 1 на играта:

- Дневни награди: предплатена карта на стойност 100 лв. (сто лева) от платформата Edenred – общо 294 броя (всеки ден в рамките на 49 дни в периода от 06.02.2024 до 25.03.2024 г. се теглят по 6 броя). Общ брой дневни награди : 294 бр.

Награден фонд от Механика № 2 на играта:  

- Седмична награда - смартфон Apple iPhone 15, 128 GB, 5G, цвят black – общо 9 бр. (всяка седмица на датите посочени по-горе се тегли по 1 брой).

- Голяма награда – лаптоп Apple MacBook Air 13”, True Tone, процесор Apple M1, 8GB, 256 GB, цвят silver – общо 1 бр. (тегли се на посочената по-горе дата)

Всички награди в Играта от Механика № 1 и Механика № 2 се теглят посредством електронен механизъм, на случаен принцип, в долуописания времеви период:

    За дневни награди – теглене за предплатена карта на стойност 100 лв. от Edenred: всеки ден, считано от деня следващ началото на периода за участие до деня следващ края на периода за участие ( от 05.02.2024 г. до 24.03.2024 г. включително) като в тегленето участват всички кодове, регистрирани до 23:59 ч.  на деня предшестващ тегленето, без тези, които са изтеглени като печеливши;

    За седмични награди – теглене за смартфон Apple iPhone 15, 128 GB, 5G, black: на 13.02; 20.02; 27.02; 05.03; 12.03; 19.03, 26.03, 02.04, 09.04.2023 г. в специално теглене пред нотариус като в тегленето участват всички стартирания на Play бутона, регистрирани до 23:59 ч.  на последния ден от седмицата, предшестваща тегленето.

    За голямата награда- теглене за лаптоп Apple MacBook Air 13”, True Tone, 8GB, 256 GB, цвят silver: на 09.04.2023 г. в специално теглене пред нотариус, като в тегленето участват всички стартирания на Play бутона, регистрирани в периода от 05.02.2024 до 07.04.2024 г., включително и такива, с които стартирания вече са били спечелени седмични награди ;

Показаните изображения на наградите в промоматериали и сайта са илюстративни и действителните награди могат да се различават  от изображенията в промоционалните материали и сайта.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара