Спечелете свежи пари за последната си месечна сметка

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 16 февруари 2024

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Мислиш само за сметките…? Ние можем да се погрижим за това!

Радио ENERGY плаща сметката ти!

Регистрирай се, като ни оставиш последната си месечна сметка за ток, вода, парно, газ, кабелна/сателитна телевизия или телефон.

Слушай Радио ENERGY всяка делнична сутрин в 8:30, за да разбереш дали печелиш!

При регистрацията участниците имат право да прикачат снимка само на една месечна сметка, отнасяща се до месеца, предхождащ месеца на регистрацията си за Промоцията, за една от следните видове услуги, ползвани от участника: електрическа енергия, студена вода, топла вода, ТЕЦ, газ, кабелна/сателитна телевизия, мобилни телефонни услуги и интернет. Месечната сметка трябва да е на името на участника – физическо лице.

Всеки работен ден от периода на Промоцията /от понеделник до петък/, на случаен принцип ще бъде теглен по един участник в Промоцията. Организаторът изтегля един участник от всички участници, регистрирани за участие към момента на тегленето, без да се включват вече изтеглени преди това имена.

Имената на изтегления участник за деня ще бъдат публикувани на интернет страницата на Организатора -  www.radioenergy.bg и обявени в ефира на радиопрограма Енерджи в часовия диапазон 08:25 – 08:35 всеки работен ден от периода на Промоцията. Изтегленият участник ще има на разположение 30 минути от обявяване на името му в ефир, за да се обади на телефон 0888 895 895. Ако успее да се свърже в рамките на 30 минути, той печели сума, равна на дължимата сума по месечната сметка, която е оставена при регистрацията, но не по-голяма от 150 лв.

Най-високият размер на възможната награда е 150 /сто и петдесет/ лева. За месечни сметки, чийто размер надвишава посочения в предходното изречение размер, Организаторът не носи отговорност, като в такъв случай участникът печели 150 лева.

Организаторът не отговаря за заплащане на представените месечни сметки пред доставчиците на съответните услуги, като при спечелване на награда Организаторът дължи изплащане на сумата по представената от спечелилия участник месечна сметка до нейния размер, но не повече от 150 лв, директно на участника.

Брой на наградите: 10 броя парични награди, ненадвишаващи 150 лв. всяка.

Получаването на наградите се извършва в офиса на Радио Енерджи - гр. София, ул. Рикардо Вакарини №6, между 9:30 и 17:30 часа на всеки работен ден, лично и срещу документ за самоличност и оригинал на месечната сметка, качена при регистрацията, удостоверяващ размера на задължението на спечелилия участник. Разходите по придвижване и получаване на наградите се поемат от участника и Организаторът не носи отговорност за същите. Сумите могат да бъдат изплатени и по предоставен IBAN на името на спечелилия участник.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара