Спечелете най-новия модел мобилен телефон Samsung

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливш: Христо Войводов Hristo.voyvodov@****ail.com

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ТОМБОЛАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в Република България, които са предоставили изричното си писмено съгласие за участие, с изключение на служителите на Организатора, неговите Франчайз партньори и техните служители, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на томболата. („Участници”).

В периода на ТОМБОЛАТА, всеки потребител, който се регистрира за получаване на информация и рекламни материали от Организатора относно новата серия мобилни телефони Samsung, чрез въвеждане на съответните данни (две имена, телефонен номер, e-mail)  в регистрационната форма, достъпна на https://www.technomarket.bg/unpacked-samsung , автоматично участва в ТОМБОЛАТА за спечелване на награда, посочена в Раздел 7.

С регистрацията си за получаване във формата за участие, потребителят изрично се съгласява и потвърждава предоставените лични данни да бъдат използвани за целите на получаване на индивидуални оферти и не персонализирана реклама (информация и реклама за актуални продукти, брошура на Организатора, участие в игри, промоции и томболи, организирани от Technomarket.bg  или негови партньори, както и за всякакви други незабранени от българското и европейско законодателството цели) на предоставения в регистрационната форма имейл адрес.

ВАЖНО! След предоставяне на съгласие, потребителят не може да променя въведената от него информация за периода на ТОМБОЛАТА, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ТОМБОЛАТА, всяко лице следва да изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ТОМБОЛАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник, по всяко време, може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

Печелившият участник ще бъде изтеглен на 19.01.2024 г., чрез специализиран софтуер, в присъствието на двама служители на Организатора. Ако при изтеглянето на печелившия участник се установи нарушение на настоящите Правила, водещо до отстраняване съгласно Раздел 9, ще бъде изтеглен следващ печеливш участник.

Печелившият участник ще спечели най-новия модел мобилен телефон с марка Samsung, с характеристики и вид, определени допълнително от Организатора.

В срок до 5 работни дни от обявяването на печелившия участник, представител на Организатора се свързва с лицето на посочения в регистрационната форма телефон или e-mail адрес, за да уговорят реда за получаване на наградата. Наградата се получава не по-късно от 20 (двадесет) работни дни след установяване на контакт с печелившия. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност с показване на документ.

Краен срок - 16 януари 2024

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара