Спечелете 50 телевизора и 500 комплекта чаши от бисквити ПРЕСТИЖ

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 март 2024

Как се участва:

Чрез покупка на бисквити Престиж за поне 3,50 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Промоцията участват всички видове бисквити, произвеждани от„Престиж-96“ АД.

Механизъм на Играта:

1. Купи бисквити на „Престиж-96“ АД за минимум 3,50 лв. (три лева и петдесет стотинки). Необходимо условие е закупуването на бисквити на „Престиж-96“ АД на общата стойност от не по-малко от 3,50 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка (фискален бон), или една
фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

2. Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти, участващи в промоцията, както и номера на касовата бележка, или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД, на интернет страницата www.prestigepromo.bg и разбери веднага дали печелиш или не печелиш малка награда, а именно един от общо 500 (петстотин) комплекта, състоящи се от чаша в един от общо два дизайна и бисквити на ПРЕСТИЖ. След успешна регистрация на касови бележки на обща стойност поне 7 лв. и в случай че с никоя от тях не е спечелена малка награда, разбери веднага дали печелиш
или нe печелиш голяма награда, а именно един от общо 50 (петдесет) телевизора.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
- Да въведе всички цифри от номера на фискалния бон (касова бележка). Непълното въвеждане на номера на фискалния бон води до невалидна регистрация. Номерът на фискалния бон
трябва да не участва в други игри, провеждани от организатора;
- Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер и имейл адрес за връзка с него;
- Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази и покаже фискалния бон (касовата бележка), регистрирани в Играта, на Организатора и на куриера при получаването на наградата;
o След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че
дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

При правилно регистриран номер на касова бележка в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация за голяма награда или дали печели малка награда.

След успешна регистрация на една касова бележа при условията на настоящата Игра, участникът ще разбере веднага дали печели малка награда - комплект с чаша в един от общо два дизайна и
бисквити на ПРЕСТИЖ, съгласно т. 6.1, б. „а“. След успешна регистрация на поне две касови бележки при условията на настоящата Игра и в случай че с никоя от тях не е спечелена малка
награда, участникът ще разбере веднага дали печели един от 50 телевизора. Спечелилите награди ще бъдат обявявани в секция „Печеливши“ на www.prestigepromo.bg всяка седмица до края на играта.

Наградите в Играта са следните видове:

а) Малки награди: един от общо 500 броя комплекти, състоящи се от чаша в един от общо два дизайна: Дизайн №1 и Дизайн №2, заедно с бисквити на ПРЕСТИЖ. Комплектът с бисквити на Престиж съдържа по 1 брой от следните продукти: чаени бисквити Роден край; тунквани бисквити Траяна 160 г., тунквани бисквити Мираж, Престиж Soft Cookies.

б) Голяма награда: един от общо 50 броя телевизори Philips модел PUS7608 4K Ultra HD - 43PUS7608/12 със следните характеристики: 

Размер на екрана: 43 инча; Разделителна способност: 3840 x 2160 4K; SMART TV; Физически размери: 95.8 x 58.7 x 22.3 см; Тегло: 6,8 кг.; Електронен програмен справочник; Телетекст (TTXT); Автоматично изключване (Auto Power Off); ECO mode; Light Sensor; Auto Game Mode (ALLM); VRR; Процесор: двуядрен.

Всеки участник има право да спечели по 1 брой чаша с Дизайн №1 и 1 брой чаша с Дизайн №2. При спечелена чаша от един от дизайните, със следваща регистрация участникът не може да
спечели чаша със същия дизайн отново. При спечелена малка награда втори път се разбира комплект с чаша от другия дизайн.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали, са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Определянето на участниците, които печелят наградите, ще бъде извършено на случаен принцип по електронен път измежду всички надлежно регистрирани участници, съгласно настоящите Правила.

При спечелване на малка или голяма награда, печелившият ще бъде информиран чрез pop-up съобщение на сайта, а междувременно ще получи потвърждение на посочения телефонен
номер при регистрацията, както и инструкции как да получи спечелената награда. Всяка седмица на сайта www.prestigepromo.bg ще бъде обновяван списъкът с печеливши от предходната седмица.
Оповестяването ще се извърши чрез посочване на име и фамилия и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера или на представител на Организатора фискалните бонове (касовите
бележки), които е регистрирал за участие в тегленето, включително и тези, с които е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара