Спечелете 60 ваучера по 50 лв. от минерална вода Велинград ALCALIA

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 3 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на 6 броя минерална вода Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на територията на магазините на ТВ„КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД., със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233 София, ул. Скопие 1А, ЕИК: 131129282 , намиращи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

Играта е обвързана с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на шест броя минерална вода Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L, наричани по-долу „продукти“. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

В играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел III, т.6 от настоящите правила, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:

1.  Да закупи шест броя минерална вода Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L ., наричани по – долу продукти, участващи в играта, в периода 13.11.2023 г – 03.12.2023 г.
2. Да регистрира номер, на касова бележка , съдържаща покупка на шест броя минерална вода Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L на сайта www.promo.velingradvoda.bg
3. Да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта www.promo.velingradvoda.bg, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са шест броя минерална вода  Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.

Броят на касовите бонове, които даден участник има право да регистрира не е ограничен. Участниците регистрирали по – голям брой касови бележки имат по-голям шанс да спечелят награда.

За целия срок на Играта, и независимо от броя регистрираните касови бележки, един участник може да спечели само една награда.

Един касов бон може да се регистрира само веднъж и да спечели само една награда.

Всеки участник следва да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта www.promo.velingradvoda.bg, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са шест броя минерална вода Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.

Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта www.promo.velingradvoda.bg. При предоставяне на награда на спечелил участник, Организаторът или негов представител може да изиска всички касови бележки, регистрирани от участника на сайта www.promo.velingradvoda.bg, като доказателство за участието на спечелилия в играта и условие за получаване на наградата.

Награден фонд: 60 броя ваучери за покупки на стойност 50 лв., които могат да се ползват във всички търговски обети на „Кауфланд“, с валидност 5 години от датата на активирането на ваучера. Най – ранна дата за активация на ваучера - 5.12.2023г.

Ваучерът не може да се заменя за паричната му равностойност. Стойността на ваучера може да се използва многократно, до изчерпването й. Ваучерът може да бъде презареждан повторно. Остатъчната стойност на ваучера може да се проследи в касовия бон при  последната покупка. При стойност, по-малка от номинална стойност на ваучера, ресто не се връща.

Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез специализиран софтуер, в която участват всички регистрирани, съгласно изискванията на настоящите правила, участници.

Тегленето на наградите ще се проведе на 04.12.2023 г., като ще бъдат изтеглени 60 печеливши и 5 резерви за 60 броя ваучера за покупки в Кауфланд на единична стойност 50лв.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и публикувани на сайта на Играта www.promo.velingradvoda.bg, в рамките на 5 дни от тегленето на наградите на 04.12.2023 г. Спечелилите ще бъдат публикувани на сайта на Играта със собствено име и последните четири цифри на регистрирания телефонен номер и ще бъдат информирани, чрез телефонно обаждане, в рамките на 7 календарни дни за спечелената от тях награда.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара