Спечелете 10 броя СПА уикенд, 20 Air Fryer и 10 gift card с по 100 лв. от Heinz

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: http://heinz-promo.bg/pobediteli/

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Heinz с промо стикер и регистрация на код.

Пълни правила:

Кампанията ще бъде проведена в рамките на два периода:

Първи период: от 00:00ч. на 01.11 – до 00:00ч. на 30.11.2023 г.
Втори период: от 00:00ч. на 01.12 – до 00:00ч. на 31.12.2023 г.

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz  със залепен на него промо стикер, изтрил полето с код и регистрирало кода в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, може да участва в тегления награди.

Преди всяка регистрация на код, участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://heinz-promo.bg по указания на сайта начин с име, фамилия, телефон и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

В кампанията участват всички продукти на марката Heinz със залепен промоционален стикер!

Кампанията е обвързана с покупка!

Малки месечни награди:

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz със залепен на него промо стикер, изтрило полето с код и регистрирало кода в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 10 бр. Gift ваучери, всеки на стойност 100 лв.

Средни месечни награди:

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz със залепен на него промо стикер, изтрило полето с код и регистрирало кода в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 20 бр. – Air Fryer Instant Vortex Plus.

Големи месечни награди:

Всяко лице,  закупило поне 3 бр. продукти от марката Heinz със залепен на тях промо стикер, изтрило полето с код и регистрирало кодовете от стикерите в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 10 бр. ваучери, всеки един с валидност за настаняване за 2 нощувки за двама в хотел Pirin Golf & SPA – гр. Разлог.

Задължително условие за получаване на награда е запазването и предоставянето на оригиналната опаковка с прилежащия към нея промоционален стикер. Организаторът си запазва правото да откаже предоставяне на награда на участници, които не са в състояние да представят опаковката със стикера с печеливш код, или стикерът на опаковката има следи от отлепяне, скъсване или замърсяване.

На лотариен принцип ще бъдат избирани победители, от тези регистрирали код в рамките на кампанията.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой кодове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията.

При повече от една успешна регистрация на един и същ код в системата, участието на участника ще бъде невалидно.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият телефонен номер. Всички регистрации, при които е посочен един и същи телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нов код трябва да се използва един и същ телефонен номер.

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез ръчно изтегляне от системата.

Един Участник може да спечели повече от една награда в едно теглене, но с отделни уникални регистрации на код съгласно условията на раздел 5.

Дата за теглене на наградите, както следва:

1-ви период – 01.11 – 30.11.2023 г.

Теглене на малки  месечни награди – 05.12.2023г.
Теглене на средни  месечни награди – 05.12.2023г.
Теглене на големи месечни награди – 05.12.2023г.

2-ри период – 01.12 – 31.12.2023 г.

Теглене на малки месечни награди – 04.01.2024г.
Теглене на средни месечни награди – 04.01.2024г.
Теглене на големи месечни награди – 04.01.2024г.

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата,  оригиналната опаковка с оригиналния стикер с печеливш код, който е регистрирал в системата.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

Краен срок - 31 декември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара