Спечелете почивка за двама и гифт карти с 500, 200 и 100 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 януари 2024

Как се участва:

Чрез покупка на GiftCard.

Пълни правила:

Механизъм на Кампанията и условия за участие:

(а) В периода от 00:00 ч. 15.11.2023 г. до 23:59 ч. на 15.01.2024 г. включително или до изчерпване
на количествата, всеки Участник, който закупи физическа или виртуална карта GiftCard от офис /
щанд на Организатора и/или чрез уебсайта на Организатора www.giftcards.eu, получава
отстъпка в размер на 100% (сто процента) отстъпка от таксата за издаване на GiftCard, съгласно
приложимата тарифа. Отстъпката се начислява автоматично.

(b) В периода на Кампанията всеки Участник, който закупи физическа или виртуална карта
GiftCard от офис/щанд на Организатора и/или чрез уебсайт www.giftcards.eu, автоматично
участва в томбола за следните награди: една тридневна почивка за двама в български курорт на
стойност до 2500 (две хиляди и петстотин) лв., една GiftCard, заредена с номинална стойност 500
лв., една GiftCard, заредена с номинална стойност 200 лв. и три броя GiftCard всяка, заредена с
номинална стойност по 100 лв.

(c) Със закупуването на GiftCard, всеки Участник приема и се съгласява с настоящите условия на
Кампанията.

Участието в Кампанията е доброволно и не е ограничено в броя закупени GiftCard. Всеки
Участник може да участва в Кампанията многокартно в рамките на Периода на Кампанията.

В периода на кампанията за всяка GiftCard, закупена в периода на кампанията от офис/
щанд на Организатора, Организаторът ще предостави отстъпка в размер на 100% (сто процента)
от таксата за издаване на GiftCard, съгласно условията по-горе и до изчерпване на количествата.

Един от всички участници, закупил GiftCard в периода на кампанията и съгласно тези условия,
ще получи награда тридневна почивка за двама в български курорт (Голяма награда).

Един от всички участници, закупил GiftCard в периода на кампанията и съгласно тези условия,
ще получи един брой физическа платежна карта GiftCard, заредена с номинална стойност в
размер на 500.00 (петстотин) лева;

Един от всички участници, закупил GiftCard в периода на кампанията и съгласно тези условия,
ще получи един брой физическа платежна карта GiftCard, заредена с номинална стойност в
размер на 200.00 (двеста) лева;

Трима от всички участници, закупили GiftCard в периода на кампанията и съгласно тези
условия, ще получат по един брой физическа платежна карта GiftCard всяка, заредена с
номинална стойност в размер на 100.00 (сто) лева;

До 19.01.2024 г. на случаен принцип чрез томбола ще бъдат изтеглени печелившите участници, от всички които са изпълнили условията за участие в Кампанията. Тегленето е окончателно и не може да бъде оспорвано от участниците.

Включването в томболата е автоматично.

Всеки участник се включва и участва в томболата за награди толкова пъти, колкото виртуални и физически карти GiftCard е закупил в периода на кампанията и съгласно условията на кампанията. Един и същ участник може да спечели само една от наградите, посочени по-горе,
независимо от броя карти, които е закупил . Ако участник вече е спечелил награда от съответното теглене, то името му няма да бъде включено в тегленето на последващите награди, независимо от броя карти Giftcard, които е закупил. Поредността на теглене на наградите се определя от Организатора и е посочена по-долу.

Организаторът ще определи печелившите участници чрез извършване на томбола на
случаен принцип посредством електронен способ - безплатен уеб инструмент, определен от
Организатора и действащ на случаен принцип. Тегленето ще се осъществи в помещенията на
Организатора от определени за целта служители на Организатора - Комисия. Организаторът има
право да изтегли и резервни победители (по един за всяка отделна награда).

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен по телефон в срок от 24 (двадесет и четири)
часа, считано от приключване на тегленето. Организаторът се свързва с всеки печеливш Участник по телефон, предоставен от Участника при регистрация в уебсайт giftcards.eu или при покупка от офис/щанд на Организатора, за да бъде потвърдено получаването на наградата. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с някой от печелившите участници и въпросният печеливш участник не потвърди получаването на наградата в рамките на три работни дни от тегленето на наградата, Организаторът има право да я предостави на друг Участник в Кампанията, изтеглен като резерва.

Организаторът изпраща наградите GiftCard, спечелени от съответните печеливши участници, в срок от 7 (седем) работни дни след като съответният печеливш участник предостави данни за своя адрес. Разходите за доставка на наградата са за сметка на Организатора. Начинът
на доставка се определя от Организатора по негова преценка. Доставката на наградата се
извършва само след изрично потвърждение на адреса от страна на победителя (по имейл или
по телефона). При получаване на спечелена награда GiftCard всеки печеливш участник се
легитимира с документ за самоличност, като за получаването на всяка награда се съставя
двустранен протокол, който всеки печеливш Участник се задължава да подпише.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара