Спечелете ваучери за 5* хотел, ски карти, място в ски училище и комплекти за зимата

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 19 ноември 2023

Как се участва:

Чрез регистрация на кодове от продукти Coca-Cola в приложение.

Пълни правила:

Промоцията се провежда на територията на Република България в търговски обекти в заведения, ресторанти, кафенета, хотели, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията, до изчерпване на наградите в съответния награден център.

„Участващи продукти" в промоцията за спечелване на награди в мобилното приложение COCA-COLA APP са продукти от 250ml Coca‑Cola и 250ml Coca‑Cola Без Захар с 10-символен код под етикета.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията чрез мобилното приложение COCA-COLA APP, са следните (Приложение 3):

1. Двудневни ски карти за Пампорово/Банско – 60 броя
2. Ваучер на стойност 500 лева за петзвезден хотел Перелик или Орловец. (Ваучерът може да бъде използван за настаняване в хотел, спа, закуски, вечери) – 3 броя
3. Двудневно ски или сноуборд училище в група – място на провеждане в Пампорово– 5 броя
4. Комплект плетена шапка и шал – 300 броя

Участниците, които са спечелили награда от т. 7.1.1, 7.1.2 и 7.1.3 поемат сами транспортните си разходи за придвижване до конкретните места.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Промоцията с награди упоменати в точки 7.1. се провеждат на територията на страната в мобилното приложение COCA-COLA APP след закупуване на продукт от участващите опаковки (250ML Coca‑Cola и Coca‑Cola Без Захар)

За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят продукт от участващите  в промоцията опаковки. Участникът получава възможност да потърси под етикета уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който код може да бъде регистриран в платформата.

Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/).

Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението.

Регистрацията е безплатна и изисква следното:

· E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
· Държава. Задължително е Участникът да избере държава.
· Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.
· Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове (и gems (диаманти), където се изискват такива за участие за съответна награда) и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуална Coca‑Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: COINS (монети) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca‑Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него.

Всяка бутилка от 250ml Coca‑Cola, 250ml Coca‑Cola Без Захар има уникален 10-символен код под етикета.

С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 COIN. 1 код = 1 COIN (монета).

С натрупването на определен брой монети и диаманти във своя портфейл, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

· За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 3 кода от участващите опаковки (равняващ се на 3 coins/монети) , след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за Двудневни ски карти за Пампорово/Банско /изключва периода на Коледа и Нова година/. След което и при условия, че е събрал необходимата „валута“, участникът автоматично се включва в  томболата за големите награди описани в т. 7.1.1.

· За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 7 кода от участващите опаковки (равняващи се на 7 coin/монети), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за 500 лева ваучер за петзвезден хотел (Перелик;Орловец) /изключва периода на Коледа и Нова година/. След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.1.2.

· За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.3., Участникът трябва да е регистрирал 5 кода от участващите опаковки (равняващи се на 5 coin/монети), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за Двудневно ски или сноуборд училище в група . След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.1.3.

· За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.4. . Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 coin/монета), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един  от 300 комплекта Плетена шапка и шал.  След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградата. 7.1.4..

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.2. от един потребител.

Тегленето на награди по точка 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3 и 7.1.4.. ще бъде извършвано преди края на промоцията на 19.11.2023 с цел реално наградата да бъде получена в периода 02.10.2023 год. – 19.11.2023 год.

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. и 7.1.4. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

    1во теглене (16.10.2023 г.) – x10 Двудневни ски карти; x1 500 лева ваучер за петзвезден хотел (Перелик; Орловец); x1 Двудневно ски или сноуборд училище в група; x75 Комплект плетена шапка и шал
    2ро теглене (23.10.2023 г.) – x20 Двудневни ски карти; x1 500 лева ваучер за петзвезден хотел (Перелик;Орловец); x2 Двудневно ски или сноуборд училище в група; x75 Комплект плетена шапка и шал
    3то теглене (06.11.2023 г.) – x20 Двудневни ски карти; x2 Двудневно ски или сноуборд училище в група; x75 Комплект плетена шапка и шал
    4то теглене (13.11.2023 г.) – x10 Двудневни ски карти;  x1 500 лева ваучер за петзвезден хотел (Перелик;Орловец); x75 Комплект плетена шапка и шал

Тегленето на наградите ще бъде извършвано по следния начин:

· Всяка седмица ще бъдат теглени определения брой и вид награди,  така както са описани в точка 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. и 7.1.4 . , по списъка и датите описани в точка 8.6., като печелившите ще бъдат информирани в срок до една седмица от датата на тегленето.

· Участието в играта се извършва на седмична база след „закупуване“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

Една регистрация на един код и съответно заявка за участие за определена награда регистрира участниците в следващото най-близко по време седмично теглене, за което те участват за награда.

В случай че има останали на предходно теглене награди, които не са били спечелени (регистриралите се за тегленето участници са по-малко от предвидените награди за съответния период), същите се прехвърлят автоматично за следващите тегления, до края на кампанията и/или до изчерпване на наградите. Участниците, които са се регистрирали, но не са спечелили в предходно теглене, продължават участието си в следващите тегления, до приключване на промоцията и/или изчерпване на наградите, за които са избрали да участват.

Ако потребителят спечели награда от мобилното приложение COCA-COLA APP, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща. Участниците трябва да имат 16 навършени години или повече, за да вземат участие в промоцията.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

· При спечелване на награда от точка 7.1., участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

o   Печелившият ще има срок от един месец след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара