Спечелете ваучери по 100 лв. за пазаруване в Kaufland

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://prestigepromo.bg/IgraeshSegaIliGorish/winners.php

Как се участва:

Чрез покупка на биксвити "Мираж" и/или "Траяна" за поне 3.97 лв. от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта е валидна за територията на Република България и се провежда само в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД, изброени в т.12.2.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват трябва да закупят бисквити с марки „Мираж“ или „Траяна“ на „Престиж-96“ АД на стойност не по-малко от 3,97 лв. (три лева и деветдесет и седем стотинки) от посочените в таблицата по т. 12.2 търговски обекти на
„Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД и да регистрират фискалния бон (касовата бележка) на www.prestige-promo.bg. 

Необходимо условие е закупуването на участващите в играта продукти на общата стойност от не
по-малко от 3,97 лв. да бъде вписано на една касова бележка. Участниците могат да регистрират неопределен брой касови бележки със закупени участващи в Играта бисквити с марки „Мираж“ или „Траяна“ на „Престиж-96“ АД. След регистрацията на поне един фискален бон, отговарящ на условията на Играта, участниците ще участват в теглене за един от 100 броя ваучери за пазаруване в обектите „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешна регистрация или спечелване на моментна награда.

След успешна регистрация на една касова бележа при условията на настоящата Игра, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда ваучер за пазаруване. Спечелилите награди ще бъдат обявявани в секция “Печеливши“ на www.prestige-promo.bg всяка седмица до края на
играта.

В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да прави множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Броят възможности, с които участникът участва в тегленето за награда се формира от общата бройка на регистрираните фискални бонове, доколкото на съответните бонове има закупени бисквити с марки „Мираж“ или
„Траяна“ на „Престиж-96“ АД от обектите на „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД, посочени в таблицата по т. 12.2, на стойност не по-малко от 3,97 лв. (три лева и деветдесет и седем стотинки). Участниците могат да регистрират и фискални бонове с по-висока стойност на закупените продукти с марка бисквити с марки „Мираж“ или „Траяна“ на „Престиж-96“
АД, като за всеки 3,97 лв., регистрирани в един фискален бон, участниците ще имат по една възможност, с която да участват в тегленето. 

Наградите в тегленето са:
Един от общо 100 броя ваучери за пазаруване в обектите на „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД, съгласно приложимите условия на „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД.

Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Краен срок - 29 октомври 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара