Спечелете 5 броя iPhone 15 и 20 колонки Bang & Olufsen

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 ноември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Tuborg за поне 6 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващата търговска марка е Tuborg, в съответните опаковки:
- Tuborg стъклена бутилка за еднократна употреба (0,33л.)
- Tuborg стъклена бутилка за многократна употреба (0,5л.)
- Tuborg кен за еднократна употреба (0,5л.)
- Tuborg пластмасова бутилка за еднократна употреба (1л.)
- Tuborg наливна бира (0,33л./ 0,5л.)
- Tuborg кен мултипак (4х0,5л.)

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА и предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:
- 20 бр.  безжични колонки Bang & Olufsen
- 5 бр. iPhone 15 (128 GB)

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи бира Tuborg в опаковка по избор, от посочените в т.4 по-горе, и да регистрира касовите бележки на www.tuborgpromo.bg

1. За да участва в играта за безжична колонка Bang & Olufsen, потребителят трябва:

- Да направи/натрупа покупки на бира Tuborg в опаковка по избор (една или няколко отделни) за минимум 6 лв. и да регистрира касовите бележки на www.tuborgpromo.bg

* В касовата бележка следва да е видима марката Tuborg на закупените продукти. За избягване на съмнение, в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени.

2. За да участва в играта за iPhone 15 (128 GB), потребителят трябва:

- Да направи/натрупа покупки на бира Tuborg в опаковка по избор (една или няколко отделни) за минимум 23 лв. и да регистрира касовите бележки на www.tuborgpromo.bg

* В касовата бележка следва да е видима марката Tuborg на закупените продукти. За избягване на съмнение, в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени.

При регистрацията, участникът трябва:

- Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX;

- Да въведе номера на касовата бележка и паричната стойност на закупените продукти Tuborg;

- Да потвърди, че има навършени 18 години;

- Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията и ще съхрани касовата бележка/и до края на Промоцията като доказателство за покупка, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 цифри  ще бъдат скрити (напр. 0887111***);

- Да потвърди, че е запознат и се съгласява с политиката на Организатора за защита на личните данни;

- След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон „РЕГИСТРИРАЙ".

При регистрация на касова бележка/и, участникът ще има възможността да избере за коя награда желае да участва. След направен избор, веднага ще бъде уведомен, чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, касова бележка/и за каква сума има регистрирана/и до момента или колко остава да регистрира до възможността за участие в томбола за спечелване на избраната награда.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия, съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да извърши максимум 20 регистрации на ден в периода на промоцията.

Един участник може да спечели само по една награда  за периода на промоцията.

И за двете награди – безжична колонка Bang & Olufsen и iPhone 15 (128 GB) следва да се попълни протокол с данни за подаване на Данъчна декларация от страна на организатора, тъй като наградите е на стойност над необлагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. При отказ за попълване на необходимите данни в протокола по предходното изречение награда не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция.

Участниците, спечелили награда безжична колонка Bang & Olufsen или iPhone 15 (128 GB), ще бъдат уведомени с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на горепосочените срокове, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите касови бележки Tuborg с регистрираните печеливши номера и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса www.tuborgpromo.bg в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес. Ще бъдат изтегелени и двама резервни участници, които могат да получат награда в случай, че спечелилият участник не получи своята съобразно настоящите правила.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу  предоставяне на една или повече регистрирани касови бележки, съдържащи информация за закупуване на бира Tuborg в опаковка по избор, за минимално необходимата стойност. Касови бележки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на съдържанието, се считат за невалидни и се обезсилват.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара