Спечелете барбарони, раници и коктейлни сетове от Finlandia

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.finlandiapromo.com/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Finlandia от магазини Кауфланд и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продуктите, участващи в Кампанията, са както следва:  

Продукти само от Кауфланд:

•  Finlandia Vodka (0,7l, 1l)
•  Finlandia Botanical Wildberry & Rose (0,7l)
•  Finlandia Botanical Cucumber & Mint (0,7l)


За да се включат в Кампанията, Участниците трябва да закупят в периода на Кампанията поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Кампанията снимка на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като:

1. влязат на уебсайта finlandiapromo.com и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия
(*) Дата на раждане
(*) Електронен адрес
(*) Качи снимка на касовата бележка, удостоверяваща покупката
(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието им в Кампанията.

Регистрационната форма се приема на началната страница на finlandiapromo.com от секцията, комуникираща тази Кампания.

След като попълнят регистрационната форма, Участниците трябва да натиснат бутон “Участвам”. Организаторът/Възложителят не носи отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организатора/ Възложителя, загуби, забавяния или всякакъв друг проблем с регистрацията в Кампанията, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията.  

В периода на Кампанията всеки Участник може да направи най-много 1 регистрация на седмица и да спечели само една награда на седмица. В случай, че в периода за регистрация за дадено теглене Участник направи повече от една регистрация, всяка такава регистрация след първата няма да бъде допускана до участие в Кампанията.

Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на последния списък с печеливши.

Организаторът запазва своето право да поиска и провери всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващ продукт по всяко време и може да поиска от Участник доказателство за притежанието на бележката в оригинал преди и след регистрацията за Кампанията.  

Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Кампанията. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Кампанията.

Наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Кампанията, са:

• 10 x раници Finlandia
• 10 х Finlandia барбарона
• 10 х Finlandia коктейлни сетa

Наградите не могат да бъдат заменяни за парична равностойност и не могат да бъдат преотстъпвани.

Печелившите от Кампанията се избират на случаен принцип чрез автоматично обработване на предоставените лични данни, без човешка намеса. Наградите се изтеглят на случаен принцип чрез електронно теглене. Тегленето се извършва чрез споменатия в Секция 9. метод.

Всяка награда ще се изпраща до адреса, посочен от печелившия.

Ако печелившият не отговаря на изискванията за получаване на наградата, то той ще бъде дисквалифициран от играта и наградата няма да бъде предоставена.

Наградите за дадено теглене се изпращат от и за сметка на Възложителя по куриер до 30 (тридесет) работни дни от датата на публикуване на списъка с потвърдените печеливши за дадено теглене до адреса, посочен от печелившия при контакта с Организатора. При доставката на наградата куриерът следва да провери самоличността и възрастта на печелившия и ако те не отговарят на посочените при регистрацията, той губи правото да получи наградата. 

Краен срок - 5 ноември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара