Спечелете 23 телевизора, ТВ услуги за 23 години и и още 2000 награди от Bulsatcom

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 20 ноември 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

В Играта могат да вземат участие всички настоящи клиенти на „Булсатком“ ЕООД, които ползват ТВ или интернет услуги от дружеството и ползването на услугите им не е било спирано в периода от 6 месеца, преди началото на Играта.

В Играта може да вземе участие и всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което се е регистрирало за участие.

Участието в Играта е безвъзмездно. Това означава, че участието в разпределението на наградите не е обвързано с направата на изрична покупка или с даването от страна на участника на залог или друга материална ценност.

С регистрацията си за участие в Играта участниците потвърждават и се съгласяват, че в случай че спечелят някоя от наградите от тип 1 – тип 6 включително и след получаването й ще направят снимка със спечелената награда и ще я предоставят на „Булсатком“ ЕООД, като се съгласяват снимките да бъдат публикувани на страницата на дружеството в интернет и/или в социалните мрежи.

Награди

Награда от тип 1: възможност за ползване на ТВ услуги за ТВ план b.Max за период от 23 години при условие, че при изчитането на всеки 2 годишен период, спечелилият наградата е заявил изрично желание да продължи ползването на ТВ услуги за следващ 2 годишен период.

Награди от тип 2: 23 броя смарт телевизори модел SRT 50:55:65UF8733 - Стронг QLED, от които: 1бр. 65” и 22 бр. 55”

Награди от тип 3: 100 броя SRT Projector Q1

Награди от тип 4: 500 бр. b.boxapp за ТВ план b.Premium за 1 година

Награди от тип 5: 999 бр. адаптер Powerline

Награди от тип 6: 400 бр. рутера

Един участник може да спечели само една награда от определено теглене, както и от цялата
кампания.

Наградата от тип 4 не обвързва спечелилите участници със задължение да станат клиенти на
„Булсатком“ ЕООД след изтичане на 1 годишния срок.

След изтичане срока за регистрация за участие в Промоционалната игра се извършва теглене на наградите между участниците, които са се регистрирали. Тегленето на печелившите участници се извършва чрез автоматично електронно теглене, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус или адвокат. „Булсатком“ ЕООД обявява имената на изтеглените
печеливши участници на интернет страницата си в интернет в рамките на 10 (десет) работни
дни от тегленето.

 „Булсатком“ ЕООД уведомява всеки спечелил награда клиент на телефонния номер,
оставен при регистрацията за участие в Промоционалната игра. Ако на този номер не може да
бъде открит никой в рамките на 30 дни от датата на тегленето, печелившият клиент губи
правото си да получи наградата и тя се предлага на съответния резервен участник.

Печелилите участници трябва да предоставят необходимите данни за идентификацията
им. При получаване на наградата печелившият трябва да покаже документ, удостоверяващ
самоличността му.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара