Спечелете 5 перални Bosch и 120 комплекта Ariel продукти за цяла година

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 26 ноември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Ariel за поне 10 лв. от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на Република  България, във всички магазини на Kaufland.

Всички продукти с марка Ariel, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Наградите, състоящи се от 120бр. Ariel продукти и 5 бр. перални машини, имат следните характеристики:

    Награда ВИД 1: Ariel продукти за цяла година (1 х 60 пранета Ariel Mountain Spring, 1 x 60 пранета Ariel Extra clean power, 1 x 58 Ariel PODs Color, 1 x 45 Ariel PODs Extra clean power);

    Награда ВИД 2: Пералня машина Bosch;

За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

    Участникът е необходимо да закупи по време на Кампанията продукт/и от участващите в нея от  магазин на Kaufland и да може да предостави доказателство за покупката си,  (фискална касова бележка/данъчна фактура);

    При закупуване на продукти Ariel, всеки 1 лв. от стойността е равен на 1 точка. Със събрани минимум 10 точки (закупени продукти Ariel на стойност 10лв. с ДДС), Участникът има възможност да участва в ежеседмична томбола за Награда ВИД 1. Със събрани минимум 30 точки (закупени продукти Ariel на обща стойност 30 лв. с ДДС), Участникът има възможност да участва в томбола за Награда ВИД 2, след края на Кампанията.

    Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/, чрез качване на една или повече снимки на  фискална касова бележка/данъчна фактура, които удостоверяват покупката на Участващите продукти в Кампанията през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 26.11.2023, като това се направи в специално посветения за Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;

    Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е ясна и четлива;
    Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
    На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
    На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
    На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

    Участниците имат право да регистрират само фискални касови бележки и данъчни фактури за покупки на Участващи продукти, които са направили  за лична употреба. Участващи продукти или фискални касови бележки/ данъчни фактури, придобити по друг начин (напр. като подарък, заем, мостра, за професионална, търговска, бизнес или друга нелична употреба и др.) или незаконно, не дават право на Участника да участва в Кампанията или да получава каквито и да е награди, присъждани като част от  нея;

    Участникът трябва да използва валиден, личен имейл адрес за регистрация;

    Един Участник може да се регистрира и да качи неограничен брой фискални касови бележки/данъчни фактури в периода на  Кампанията, но може да получи само по една награда от ВИД;

    Една и съща фискална касова бележка/ данъчна фактура може да бъде регистриран/а в Кампанията само веднъж. Ако Организаторът получи една и съща фискална касова бележка / данъчна фактура от два или няколко различни имейл адреса, тя ще бъде взета под внимание само за имейл адреса, съответстващ на първата регистрация, като редът на регистрациите е хронологичен, свързан с момента на постъпване в базата данни на Партньора, а не с момента на изпращане на фискалната касова бележка / данъчната фактура;

    Партньорът си запазва правото да извършва проверки в базата данни на Кампанията, за да предотврати всякакви опити за измама;

    Един участник може да спечели само по една награда от ВИД, предлагана в рамките на Кампанията.

След извършване на регистрация в Кампанията, Участникът ще получи съобщение, с което се потвърждава, че  регистрация за участие в Кампанията е успешна.

Лицата, спечелили наградите, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер  на случаен принцип, тегленията  ще се проведат под контрол на Партньора, при следните условия:

Тегленията на наградите ВИД 1 ще се провеждат всяка седмица. Тегленето на наградите ВИД 2 ще се състои в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията чрез Партньора.

Наградите ще бъдат изтеглени в следния ред:

- награда ВИД 1 (участват регистрации с 10 точки):  

09.10.2023 – 15 комплекта Ariel продукти за цяла година
16.10.2023 – 15 комплекта Ariel продукти за цяла година
23.10.2023 – 15 комплекта Ariel продукти за цяла година
30.10.2023 – 15 комплекта Ariel продукти за цяла година
06.11.2023 – 15 комплекта Ariel продукти за цяла година
13.11.2023 – 15 комплекта Ariel продукти за цяла година
20.11.2023 – 15 комплекта Ariel продукти за цяла година

В рамките на 7 работни дни след края на Кампанията – 15 комплекта Ariel продукти за цяла година

- Награда ВИД 2 (участват регистрации с 30 точки): в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията - 5 (пет) перални машини

Всяка печеливша регистрация не участва в следващи тегления  (една регистрация не може да спечели повече от една награда).

След като победители бъдат определени, Организаторът започва процеса на валидиране, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на Участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила.

С участниците, определени за победители, ще се осъществи контакт на имейл адреса, използван за регистрация в Кампанията, в рамките на 7 (седем) работни дни от определянето им за победители, в часовете между 09:00 и 18:00 ч; използваният имейл адрес служи за идентификацията на Участниците и за контакт с тях. Ако с някой Участник не може да се установи контакт след 7 (седем) работни дни, се установява контакт с резервите на съответния победител.

За да завърши процеса на валидиране, Участникът трябва да предостави на Организатора, с имейл до igra@grey.bg, информацията, необходима за неговата идентификация и валидиране. В имейла от Участника ще бъде поискано да попълни необходимите в процеса на валидирането и връчването на наградата данни.

След проверка на данните за контакт и правото на участие, Участниците ще бъдат помолени чрез имейл адрес, да изпратят подписана декларация за съгласие за обработка на лични данни,  ЕГН, три имена, адрес и други подробности в рамките на 7 (седем) работни дни, ако наградата е над 100 лв.

Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2  опита, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара