Спечелете комплект от 4 автомобилни гуми до 1200 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 17 ноември 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Ще бъде дадена само една награда. Гумата на снимката има само илюстративен характер, защото не всеки модел гума се произвежда във всеки възможен размер. При липса на размер от модела гума, посочена на снимката, участникът може да получи друг модел гума, която е налична в желания от него размер. 

Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана. Наградата не може да бъде заменена с пари в брой. Ако избраните от участника гуми са на обща стойност, която превишава 1200 (хиляда и двеста) лева с ДДС, разликата между общата стойност и 1200 (хиляда и двеста)  лева с ДДС трябва да бъде заплатена от победителя в Кампанията.
 
Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че ще получи наградата от името на печелившия.
 
При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише приемо-предавателен протокол за получаване на наградата.
 
Наградата се доставя само на територията на Република България. Печелившият участник трябва да се свърже с Организатора, за да заяви валидни данни за доставка на наградата – две имена, телефон и точен адрес за доставка, както и да предостави данни, необходими за деклариране на наградата.
 
За предоставяне на наградата, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Организатора необходимите данни (презиме, дата, месец и година на раждане, адрес за доставка и ЕГН) за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ, защото наградата е на единична стойност над 100 лв. и следва да бъде обложена с окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от съорганизатора на Играта. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), само наградите и предметните печалби от игри на случайността, които със стойност до 100 (сто) лева, са необлагаем доход. Организаторът внася за своя сметка дължимия от печелившия участник данък, във връзка с което печелившият участник е нужно да предостави изискуемите по закон лични данни в тази връзка. При отказ от страна на спечелилия участник да предостави исканите данни, той губи правото си да получи наградата.
 
ПРИМЕКС не е длъжен да води кореспонденция с непечеливши участници след изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара