Спечелете 10 телевизора Philips и 50 ваучера по 100 лв за eMag

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 ноември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на Coca-Cola продукти за поне 6 лв. от магазини Billa и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

    0.330Л Coca-Cola Original
    0.330Л Coca-Cola Без Захар
    0.330Л Fanta всички вкусове
    0.330Л Sprite
    0.300Л Coca-Cola Original
    0.300Л Fanta Портокал
    0.330Л Мултипак Кен 5+1
    0.5Л Coca-Cola Original
    0.5Л Coca-Cola Без Захар
    0.5Л Coca-Cola Без Захар Лимон
    0.5Л Fanta всички вкусове
    0.5Л Sprite
    1Л Coca-Cola Original
    1Л Coca-Cola Zero
    1Л Fanta Портокал
    1.5Л Coca-Cola Original,
    1.5Л Coca-Cola Без Захар,
    1.5Л Coca-Cola Без Захар Лимон
    1.5Л Fanta всички вкусове,
    2Л Coca-Cola Original,
    2Л Coca-Cola Без Захар,
    2Л Fanta всички вкусове
    2х1.5Л Мултипак Coca-Cola Original

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са следните:

    Телевизор Philips 43PUS7607/12 - 10 броя
    Ваучер за пазаруване от ЕМАГ на стойност 100лв – 50 броя

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Закупи Участващи продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (магазин Билла) в България, в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 6 лв;

Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo.  в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

    Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани  за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Кампанията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Кампанията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
    Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Кампания, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие.  

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Кампанията.

Всяка регистрирация на касова бележка с покупка на Участващи продукти  на стойност минимум 6лв. съгласно описаното по-горе и отговаряща на  условията по тези Официални правила  дава на участника право на участие в Кампанията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 чл. 7.1. от правилата награди, НО в рамките на Кампанията, една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда, а  един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда, описани в т.7.1., не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил.  

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1. през целия период на Кампанията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица, ще могат да бъдат спечелени, с теглене на тобмола на случаен принцип, както следва:

    1 теглене (02.11.2023 г.) – х3 Philips 43PUS7607/12; х16 ваучера за пазаруване от EMAG – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 01.11.2023г.
    2 теглене (16.11.2023 г.) – х3 Philips 43PUS7607/12; х16 ваучера за пазаруване от EMAG – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 15.11.2023г.
    3 теглене (01.12.2023 г.) – х4 Philips 43PUS7607/12; х18 ваучера за пазаруване от EMAG – в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 30.11.2023г.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 7 дни след като предствител на Партньора се е свързал с него.  

Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара