Спечелете слушалки Logitech G733 и 50 карти с по 50 лв. всяка

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 септември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти MAGGI® NOODLES за поне 4 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда на национално ниво във всички търговски вериги на територията на Република България, предлагащи продуктите за участие.

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI® NOODLES, предлагани на територията на България, а именно четири  вкуса MAGGI Noodles в пакет 59.2г: с вкус на пилешко, телешко, гъби, зеленчуци и три вкуса MAGGI Noodles чашка 75г: терияки, сладко чили и сусам.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо:

- 5 (пет) броя Безжични Gaming слушалки Logitech G733. Цветът на слушалките може да варира според наличностите.

- 50 (петдесет) карти Edenred Mastercard®, на стойност 50лв. всяка. Повече информация за картите Edenred Mastercard® и условия на ползването им  e поместена на edenred.bg. Картите са с валидност 2(две) години от датата на издаване. С картите може да се извършва транзакция на всеки POS терминал, работещ с Mastercard®. С картите не може да се изтегля парична сума в брой.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи продукти под марката MAGGI® Noodles упоменати в т.3, на стойност минимум 4лв.(четири лева) в един фискален бон, като може да комбинира кои да е вкусове и формати. Покупката трябва да е извършена  само в периода на Играта, посочен в т. 2 (1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефон и номер на фискален бон/ове или фактура/и снимка на фискалния бон/ове или фактура/и на интернет адрес www.nestle.bg/MAGGINOODLESPROMO („Сайта на Играта“), за да се регистрира за Играта. С регистрацията, участникът приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва еднократно само в една Игра с продукти MAGGI® NOODLES, организирана в периода 01.09.2023 г. - 30.09.2023 г.

Приложете фискалния бон или фактура със закупените продукти.

След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта, като задължително прикрепя снимка на  тях. Снимките трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове или фактура/и трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху или около тях. Ако снимката не е четима и/или фискалният бон/фактура не е заснет в цялост или има закрити участъци, или покупката не отговаря на минималната стойност и вида продукти от участващите, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един участник може да участва с един фискален бон/ фактура само веднъж. Участникът има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/ фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/ фактури.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/фактури, с които е участвал, 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

След приключване на Играта (23.59ч. на 30.09.2023г.) ще бъде извършено теглене на печелившите чрез специализиран софтуер на случаен принцип и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 55 (петдесет и пет) печеливши и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Първо ще бъдат изтеглени 5(пет) печеливши за награда безжични Gaming слушалки Logitech G733 и 2 (два) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от изтеглените петима печеливши.

След това ще бъдат изтеглени 50(петдесет) печеливши карти Edenred Mastercard®, и 8(осем) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от изтеглените петдесет печеливши.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на 13.10.2023г. на сайта на играта www.nestle.bg/MAGGINOODLESPROMO

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка с доставката на наградата.

Наградите на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, се предоставят от Организатора чрез куриер „Еконт Експрес“ и/или от агенция „Парида“ ЕООД чрез куриер „Спиди Експрес“. За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара