Спечелете парична награда в размер на 5000 лева

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 октомври 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което желае да се включи с изключение на лицата, посочени по долу в т. 7. Промоцията НЕ Е обвързана с теглене на кредит, ползване на какъвто и да било продукт или услуга, предоставяни от Дружеството. Изтеглилите кредит, клиенти на Дружеството автоматично участват в Промоцията, отново без тегленето на кредит да е или да е било необходимо условие  за участие. Всеки желаещ може да заяви желанието си за участие на телефон 0700 18 100 (без допълнително таксуване), както и на  https://www.easycredit.bg/promotsia

Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

За участие в Промоцията е необходимо еднократно да се заяви желание. Увеличаване на броя заявки за участие от страна на участниците не увеличава възможността за спечелване на наградата.

Осигурените награди са две и ще могат да бъдат спечелени от двама участника за периода на промоцията. Наградата е парична сума в размер на  5 000 лв. Наградата ще бъде определена за съответния спечелил участник на случаен принцип посредством теглене на 02.10.2022 г.  и 02.11.2023 г.

Печелившият ще бъде изтеглен на произволен (случаен) принцип и името му ще бъде публикувано на същия ден, в който е изтеглен, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. Спечелилият участник ще бъде и допълнително потърсен по предоставения от него телефон за връзка от представители на Дружеството, за да бъде уведомен за спечелената награда.

Всеки от участниците може да спечели само 1 брой от горепосочената награда.

Спечелилият участник може да получи паричната награда, както в брой срещу издадена от Организатора разписка, така и по банков път по посочена от него банкова сметка. В случай, че спечелилият участник избере наградата да му бъде предоставена по банков път, то следва да посочи банковата си сметка в нарочна декларация, която ще му бъде предоставена от страна на Организатора.

Спечелилият участник ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в заявката си за участие в Промоцията. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не се свърже с Дружеството в срок от 30 дни от датата на тегленето на наградата , тя остава за Дружеството, а печелившия Участник губи право да я получи. В този случай наградата се предоставя като възможност в ново теглене между участниците, неспечелили при първото теглене.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара