Спечелете 400 награди по 99 лв. за пазаруване в МЕТРО

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 17 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка за поне 99 лв. в магазини МЕТРО и плащане безконтактно с Mastercard.

Пълни правила:

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 11.09.2023 г. до 17.12.2023г. Тегленето на наградите ще се проведе на следните дати:

    02.10.2023г.
    30.10.2023г.
    27.11.2023г.
    18.12.2023г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

За участие в Промоционалната кампания и включване в теглене на награди даден Клиент трябва да:

    Направи покупка на стойност минимум 99 лв. с ДДС в някой от магазините на МЕТРО.
    Заплати своята сметка безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на

Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания (11.09.2023г.)

    Регистрира и качи четима снимка на POS бележката от трансакцията на https://promo.metro.bg, попълвайки всички задължителни полета с валидни данни
        Име и фамилия
        сума и дата на покупката
        имейл
        телефон за връзка
        номер на клиентска МЕТРО карта, с която е направил покупката

    Приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с

Уведомлението относно обработване на личните данни като кликне върху тикчето за съгласие.

Награди: 400 х 99 лева с ДДС за пазаруване в МЕТРО. 

Теглене 1 (02.10.2023 г.) - 100 х 99 лв. с ДДС за пазаруване в МЕТРО.

Теглене 2 (30.10.2023г.) - 100 х 99 лв. с ДДС за пазаруване в МЕТРО.

Теглене 3 (27.11.2023г.) - 100 х 99 лв. с ДДС за пазаруване в МЕТРО.

Теглене 4 (18.12.2023г.) - 100 х 99 лв. с ДДС за пазаруване в МЕТРО.

Всеки участник има право да получи до две награда за целия период на кампанията. При регистриране на бележка, участникът играе за всяко едно от предстоящите тегления, независимо от периода на регистриране на бележката.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им и на https://promo.metro.bg/, в срок до 7 дни след изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/ след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

Участниците трябва да съхраняват регистрираните POS бележки. При изтегляне на победителите, от тях може да се изиска предоставяне на оригинални печеливши POS бележки, отговарящи на общите условия на Играта, за сверяване на регистрираните данни. Победителите трябва да ги предоставят в срок от 7 дни след поискване.

Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи.

Наградата ще бъде получена под формата на баркод във Viber съобщение/имейл или номер на баркод в SMS съобщение.

При получаване на наградата, клиента ще получи баркод, с който ще може да си приспадне сумата на наградата за следващо пазаруване.

Валидността на наградата е до 90 дни след получаване.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара