Спечелете 20 таблета Samsung и 100 раници XD-design Bobby Soft Art

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.prestigepromo.bg/BackToSchool/winners.php

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Хипер, Престиж, Троя и/или Споко за поне 2 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Промоцията участват всички опаковки на следните артикули, а именно:
ХИПЕР Класик 50г тунквани вафли
ХИПЕР Лешник 50г тунквани вафли
ХИПЕР Мляко и какао 50г тунквани вафли
ХИПЕР Вафлени торти Мляко и фъстъци 167г тунквани вафли
ХИПЕР Вафлени торти Какао и фъстъци 167г тунквани вафли
ТРОЯ Класик 28г тунквани вафли
ТРОЯ МАКСИ Класик 49г тунквани вафли
ТРОЯ Gold 28г тунквани вафли
ТРОЯ Лешник 28г тунквани вафли
Троя Сладолед ягода 23г тунквани вафли
Троя Сладолед ванилия 23г тунквани вафли
ПРЕСТИЖ 30г тунквани вафли
ПРЕСТИЖ Тахан 30г тунквани вафли
СПОКО Фъстъци 35г тунквани вафли
СПОКО МАКСИ Фъстъци 49г тунквани вафли
СПОКО Кокос 42г тунквани вафли

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Купи продукти с марка ХИПЕР, ПРЕСТИЖ, СПОКО или ТРОЯ на „Престиж-96“ АД за минимум 2 лв. (два лева). Необходимо условие е закупуването на вафли ХИПЕР, ПРЕСТИЖ, СПОКО или ТРОЯ на общата стойност от не по-малко от 2 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка (фискален бон) или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти, участващи в промоцията, както и номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата на Метро кеш енд Кери България ЕООД на интернет страницата www.prestige-promo.bg и разбери веднага дали печелиш една от 100 раници. След успешна регистрация на 2 (две) касови бележки касови бележки на обща стойност над 4 лв. (четири лева) и в случай, че с никоя от тях
не е спечелена моментна награда, разбери веднага дали печелиш един от 20 таблета.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
- Да въведе номера на фискален бон (касова бележка) или на фактурата на Метро кеш енд Кери България ЕООД, който не участва в други игри, провеждани от организатора;
- Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер за връзка с него;
- Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази и покаже фискалния бон (касовата бележка) или фактурата на Метро кеш енд Кери България ЕООД на куриера при получаването на наградата;
o След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че
дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация или спечелване на моментна награда.

След успешна регистрация на една касова бележа при условията на настоящата Игра, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда раница. След успешна регистрация на поне две касови бележки при условията на настоящата Игра и в случай, че с никоя от тях не е спечелена моментна награда, участникът ще разбере веднага дали печели един от 20 броя таблети. Спечелилите награди ще бъдат обявявани в секция “Печеливши“ на www.prestige-
promo.bg всяка седмица до края на играта.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много една награда от вид по т. 6.1.

Наградите в Играта са два вида:
* Моментни награди: 100 броя раници XD-design Bobby Soft Art
* Големи награди: 20 броя таблети Samsung Galaxy Tab A7 (2022), Octa-Core, 10.4", 3GB RAM, 32GB

За участие в теглене за моментна награда e необходимо Участникът да регистрира една касова бележка или фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД при условията на настоящата
Игра. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването за голямата награда.

За участие в теглене за голяма награда e необходимо Участникът да регистрира две касови бележки или две фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД при условията на настоящата Игра и в случай, че с нито една от тях не е спечелена моментна награда.

След успешна регистрация на две касови бележки при условията на настоящата Игра и в случай, че с никоя от тях не е спечелена моментна награда, участникът автоматично ще участва за
спечелване на един от 20 броя таблети. Печелившите ще бъдат обявявани в секция “Печеливши“ на www.prestige-promo.bg всяка седмица до края на играта.

За всеки регистрирани две касови бележки при условията на настоящата Игра и в случай, че с нито една от тях не е спечелена моментна награда, участникът получава един шанс за спечелване на един от 20 броя таблети.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

При спечелване на награда, печелившият ще бъде инфомиран чрез pop-up съобщение на сайта, а междувременно ще получи потвърждение на посочения телефонен номер при регистрацията,
както и инструкции как да получи спечелената награда. Всяка седмица на сайта www.prestige-promo.bg ще бъде обновяван списъкът с печеливши от предходната седмица. Оповестяването ще
се извърши чрез посочване на име и фамилия и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера фискалните бонове (касовите бележки), които е регистрирал за участие в
тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Краен срок - 30 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара