Спечелете конзола за видео игри и 10 смарт часовника от Old Spice

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка на продукти Old Spice за поне 14.99 от магазини Kaufland и коментар в инстаграм.

Пълни правила:

Какво му трябва на един истински мъж през лятото? Слънце, плаж, Old Spice и неочаквани изненади! 🎉 Гмурни се дълбоко и спечели страхотни награди от Old Spice & Kaufland! 👌

Как да се включиш в играта?

👉Купи продукти Old Spice за 14.99лв. от Кауфланд
👉Напиши номера на касовата бележка в коментар под този пост
👉Участвай за 1 от 1 X Конзола за видео игри и 10 X Смарт часовника

Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти на Kaufland България.

В Играта участват всички продукти с марка Old Spice (без значение от размер или разфасовка), дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти на Kaufland България. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват в Играта. За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени, че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.

За да участва в Играта за спечелване на една от наградите по точка 7.1. от настоящите Правила, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи наведнъж един или повече продукти с марка Old Spice, независимо от размера и разфасовката, на минимална обща стойност 14.99 лв. с ДДС, oт някои от търговските обекти на Kaufland България, през периода на Играта и да запази касовата бележка от направената от него покупка.

Стъпка 2: Да хареса официалната страница на Old Spice Bulgaria в Instagram (https://www.instagram.com/oldspice_bg/) и да напише номера на касовата бележка в коментар под поста, анонсиращ Играта.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника.

Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
    Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
    Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането й.
    Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на участващите в Играта продукти.
    На снимката трябва ясно да се вижда обектът на Kaufland България, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номерът на касовата бележка.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:

    1 (един) бр. конзола за видео игри, на стойност 1249 лева без ДДС
    10 (десет) бр. смарт часовник, всеки на стойност 539.01 лева без ДДС.

*Посочените изображения на награди върху рекламните материали на Играта са с илюстративен характер.

Тегленето на печелившите участници се осъществява от Организатора до 14 работни дни след края на Играта, по предоставен списък на участници от страна на Партньора, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. На случаен принцип ще бъдат изтеглени 11 печеливши участници и 11 резервни. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В срок от 3 дни след тегленето, печелившите участници ще бъдат обявени на официалната Instagram страница на Old Spice Bulgaria от страна на Партньора в публикация тип “Story” и в коментар под поста, анонсиращ Играта. Печелившите трябва да изпратят лично съобщение на официалната Instagram страница на Old Spice Bulgaria, за да разберат как да се свържат с Организатора за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат на Организатора необходимите данни и снимка от касовата бележка в 7-дневен (седемдневен) срок след обявяването в Instagram, за да могат да бъдат верифицирани като официални победители. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с публикувания в коментар под поста, анонсиращ Играта в официалната страница на Old Spice Bulgaria в Instagram; дата на покупката, която трябва да е в периода на Играта; както и името на закупените продукти с марка Old Spice.

Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора, за да валидират касовата бележка, да заявят валидни данни за доставка на наградата – две имена, телефон и точен адрес за доставка, както и да предоставят данни, необходими за деклариране на наградата.

Всеки участник е длъжен да провери дали е в списъка с печелившите, да проверява редовно съобщенията в Instagram профила си, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Играта. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в определения срок, участието ще бъде обявено за невалидно, той/ тя губи правото на награда и Партньорът ще  обяви първия резервен участник от списъка с печеливши. Организаторът и Партньорът няма да носят допълнителна отговорност към участника.

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани. Непотвърдените/непотърсените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Един участник може да  участва в Играта с неограничен брой касови бележки, но може да спечели  само една от наградите посочени в член 7.1. с една от участващите  касови бележки. Един коментар се смята за едно участие с една касова бележка. В случай че участник е изтеглен като печеливш с повече от един коментар, трябва да представи касова бележка за всеки един от тях. Ако не представи касова бележка за съответния брой коментари, участникът ще бъде дисквалифициран.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи, че е печеливш в Играта и не е заявил получаване на наградата в 7-дневния (седемдневен)  срок за потвърждение или не е предоставил валидни данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при изписването им.

Печелившите участници получават наградите си само след представяне на печелившата касовата бележка или предадат нейно копие на куриера, в която фигурират  закупените продукти с марка Old Spice от Kaufland България  с минимална стойност 14.99 лв.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ИМЕТО НА ПРОДУКТА, СТОЙНОСТТА НА ПОКУПКАТА, ДАТАТА НА ПОКУПКАТА ИЛИ МАГАЗИНА, ОТ КОЙТО Е ЗАКУПЕН ПРОДУКТЪТ.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

Краен срок - 20 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара